Pomoc Psychologiczna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

POMOC PSYCHOLOGICZNA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju informuje, iż w strukturze Centrum funkcjonuje OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ, który świadczy specjalistyczną pomoc dla osób będących w kryzysie.

Realizacja projektu „Dla Dobra Rodziny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 – Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, daje możliwość skorzystania z różnych form wsparcia i  pomocy.

 

POMOC PSYCHOLOGICZNA:

 • jesteś ofiarą lub świadkiem przemocy,
 • Ty lub ktoś z Twoich bliskich ma problem z alkoholem/narkotykami,
 • trudno jest Ci poradzić sobie z bólem po stracie bliskiej osoby,
 • niepokoi Cię zachowanie Twojego dziecka,
 • doświadczasz choroby, z którą sobie nie radzisz,
 • niepokoi Cię to, co dzieje się w Twoim związku/ małżeństwie/ rodzinie,
 • borykasz się z problemami życiowymi i nie wiesz jak sobie z nimi poradzić,
 • utraciłeś sens życia

 

 

  PRZYJDŹ DO NAS,
WSPÓLNIE POSZUKAMY ROZWIĄZANIA!

W Ośrodku Interwencji Kryzysowej pracuje trzech psychologów, którzy udzielają pomocy psychologicznej m.in. w takich problemach, jak:

 • Przemoc w rodzinie
 • Problemy rodzinne i małżeńskie
 • Problemy wychowawcze
 • Kryzysy i trudne sytuacje życiowe

 

WSPÓŁPRACA INSTYTUCJONALNA

W celu skuteczniejszego wsparcia współpracujemy z władzami samorządowymi powiatu, oświatą, służbami specjalnymi oraz różnymi placówkami pomocy w celu kompleksowej pomocy społecznej dla mieszkańców powiatu buskiego.

Współpracujemy z:

 • Komendą Powiatową Policji w zakresie poprawy bezpieczeństwa publicznego (przeprowadzane są interwencje środowiskowe), profilaktyki przestępczości i przeciwdziałania przemocy.
 • Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju celem udzielania bezpłatnej pomocy psychologicznej i prawnej dla osób będących w kryzysie.
 • Sądem Rejonowym 
 • Szkołami powiatu buskiego, w których przeprowadzane są na różne okazje pogadanki i prelekcje dla uczniów.
 • Jednostkami pomocy społecznej w zakresie kompleksowej pomocy osobom w trudnych sytuacjach życiowych z terenu powiatu oraz organizacji szkoleń kadr pomocy społecznej z terenu powiatu.
 • Placówkami opiekuńczo-wychowawczymi w kwestiach dotyczących procedury umieszczania dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo oraz możliwością skorzystania z miejsc noclegowych, dających schronienie dla matek z dziećmi, znajdującymi się w sytuacjach kryzysowych.

 

Zachęcamy do kontaktu, dodatkowe informacje pod numerem telefonu:

(41) 234 56 87
(41) 234 56 90