Wolne miejsca w Domach Pomocy Społecznej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Dane Aktualne na dzień 01.08.2022r.

 

Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie
Kontakt telefoniczny:  41 353 20 42

Typ: dla dorosłych i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (mężczyzn)

Liczba miejsc Ogółem:  100
Liczba wolnych miejsc:  0

 
Dom Pomocy Społecznej w Zborowie
Kontakt telefoniczny:  41 377 70 45

Typ: dla kobiet niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie

Liczba miejsc Ogółem:  65 ( 55 dorosłych / 10 dzieci)
Liczba wolnych miejsc:  2

 
Dom Pomocy Społecznej w Ratajach
Kontakt telefoniczny:  41 376 54 70
Typ: dla osób w podeszłym wieku

Liczba miejsc Ogółem: 35
Liczba wolnych miejsc: 2

 
Dom Pomocy Społecznej w Słupi
Kontakt telefoniczny:  41 376 54 13
Typ: dla kobiet przewlekle psychicznie chorych

Liczba miejsc Ogółem: 90
Liczba wolnych miejsc: 5

 

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Justyna Zięba