Grupa wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Od września 2013 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju  odbywają się spotkania grupy wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.

Zajęcia obejmują m.in.:

  • edukację na temat zjawiska przemocy
  • skuteczne sposoby jej przeciwdziałania
  • pracę nad zwiększeniem poczucia własnej wartości i poczucia sprawstwa  
  • pomoc w powrocie do równowagi psychicznej
  • naukę obrony własnych praw i godności

Praca w grupie opiera się na własnych doświadczeniach uczestniczek, udział w zajęciach jest dobrowolny.

Zachęcamy do uczestnictwa w spotkaniach również każdego, kto uporał się z problemem przemocy, dzięki takim przykładom osoby doznające przemocy w rodzinie mogą mieć nadzieję na przerwanie tego zjawiska we własnym domu.


Spotkania odbywają się w siedzibie
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju,

ul. Bohaterów Warszawy 120.

Więcej informacji odnośnie grupy można uzyskać po numerem:

  • 41 234 56 87
  • 41 234 56 90