Likwidacja barier

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.
O dofinansowanie ze środków Funduszu likwidacji barier, jeżeli umożliwi to lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem, mogą ubiegać się:

 1. na likwidację barier architektonicznych - osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli   są   właścicielami   nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują,
 1. na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych - osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od ilości środków finansowych, jakie Powiat Buski  w danym roku otrzymuje z PFRON w Warszawie.

Dla indywidualnego wnioskodawcy nie może ona jednak przekroczyć 95% całkowitej kwoty związanej z likwidacją barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się. Ponadto wnioskodawca musi posiadać własne środki w kwocie, co najmniej 5%.

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków Funduszu.

 Wymagane dokumenty:

 1. wniosek osoby niepełnosprawnej,
 1. kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne (oryginał do wglądu),
 1. aktualne zaświadczenie  lekarskie zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności, gdy rodzaj niepełnosprawności nie jest określony w orzeczeniu oraz  potwierdzające konieczność likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się  wynikające z niepełnosprawności Wnioskodawcy,
 1. oferta/ oferty  sprzedaży wnioskowanych zakupów (dotyczy likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się),
 1. Udokumentowana podstawa prawna zajmowania lokalu lub budynku mieszkalnego (akt notarialny, wyciąg z księgi wieczystej, użytkowanie wieczyste, umowa najmu) - dotyczy wniosku o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych,
 1. zgoda właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym Wnioskodawca stale zamieszkuje (dotyczy wniosku o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych).

 

UWAGA:

 1. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem dofinansowania  i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.
 2. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania.
 3. Dofinansowanie będzie przyznawane do wyczerpania środków PFRON przyznanych powiatowi na realizację zadań na dany rok

 

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w siedzibie
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
  bądź pod numerem telefonu:  (41) 234 56 88.

 

Artykuły

Przejdź do - Wniosek o likwidację barier technicznych

Wniosek o likwidację barier technicznych

3 stycznia 2024
Opublikował: Łukasz Drobek. Przekazała do publikacji: Agnieszka Milewska
Przejdź do - Wniosek o likwidację barier w komunikowaniu się

Wniosek o likwidację barier w komunikowaniu się

3 stycznia 2024
Opublikował: Łukasz Drobek. Przekazała do publikacji: Edyta Borek
Przejdź do - Wniosek o likwidację barier architektonicznych

Wniosek o likwidację barier architektonicznych

2 stycznia 2024
Opublikował: Łukasz Drobek. Przekazała do publikacji: Agnieszka Milewska