Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Pacanowie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Każdy Dom przeznaczony jest dla 14 dzieci. Organem prowadzącym Centrum jest Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia. Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Pacanowie działa na zlecenie Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju. Aktualnie Centrum  Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Pacanowie dostosowane jest do standardów wynikających z Ustawy o pieczy zastępczej.

 

Dane Kontaktowe:

ul. Radziwiłłówka 4
28-133 Pacanów
tel/fax: /41/ 376-54-50
http://www.domojcagwidona.p
l