Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Usługi Prawnika

7 marca 2023

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Rodzina  w Centrum” współfinansowanego w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 usługi prawnika

 - w miesiącu marcu 2023 roku będą świadczone w następujących terminach:

15.03.2023 r. (środa)  w godz. 09:00-15:00

 17.03.2023 r. (piątek)  w godz. 09:00-15:00

 29.03.2022 r. (środa) w godz. 09:30-13:30

                      

Zapraszamy  osoby zainteresowane  do skorzystania z nieodpłatnych usług prawnika,

który przyjmuje w siedzibie Beneficjenta, Ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój.

Wizytę można ustalić telefonicznie: (41) 234 56 87; (41) 234 56 90; 506 187 518.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Dorota Boroń

Informacja o wynikach

16 stycznia 2023

Pobierz PDF

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aleksandra Piątek

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

2 stycznia 2023

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Monika Garbaczewska

Usługi Prawnika

29 grudnia 2022

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Rodzina  w Centrum” współfinansowanego w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 usługi prawnika

 

                 - w miesiącu styczniu 2023 roku będą świadczone w następujących terminach:

 

05.01.2023 r. (czwartek)         w godz.09:00-14:00

09.01.2023 r. (poniedziałek)  w godz.09:00-12:00

16.01.2023 r. (poniedziałek)  w godz.09:00-14:00

20.01.2023 r. (piątek) w godz.09.00-12:00

                      

Zapraszamy  osoby zainteresowane  do skorzystania z nieodpłatnych usług prawnika,

który przyjmuje w siedzibie Beneficjenta, Ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój.

Wizytę można ustalić telefonicznie: (41) 234 56 87; (41) 234 56 90; 506 187 518.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Dorota Boroń
Przejdź do - Rodzina w Centrum

Rodzina w Centrum

9 listopada 2022

W dniu 02.11.2022 r. zostały zakończone prace związane z wykonaniem altany drewnianej oraz placu i ścieżek z kostki brukowej w ramach realizacji Projektu „Rodzina w Centrum” współfinansowanego w ramach Osi 9 „Włączenie społeczne i walka z ubóstwem”, Działanie 9.2 „Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych”, Poddziałanie 9.2.1 „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.W ramach ww. Projektu istnieje możliwość skorzystania z hostelu, który jest miejscem czasowego schronienia dla osób doznających przemocy oraz osób znajdujących się w sytuacjach kryzysowych. Altana pozwoli osobom przebywającym w hostelu na spędzanie czasu wolnego na odpoczynku na świeżym powietrzu. Bardzo istotne przede wszystkim dla dzieci jest, aby wyjść na dwór, zrelaksować się. Dziecko, które spędza dużo czasu na powietrzu ma więcej energii i lepiej radzi sobie ze stresem, co pomaga oczyścić organizm z negatywnych emocji oraz jest niezbędnym czynnikiem prawidłowego rozwoju. Ponadto ograniczenie wyjść z domu, izolacja od społeczeństwa może sprawiać, że sytuacje rodzinne ulegają pogorszeniu. Dlatego altana jest idealnym miejscem dla rodzin przebywających w hostelu, gdzie będą mogli spędzić swój czas wolny, co wspomoże proces odbudowy psychicznej. Dodatkowo z uwagi na wciąż trwający stan zagrożenia epidemicznego, altana będzie mogła służyć również dla Uczestników Projektu jako miejsce oczekiwania na spotkania ze specjalistami zatrudnionymi w ramach Projektu. Altana będzie wykorzystywana tylko i wyłącznie przez Uczestników Projektu.

Przejdź do - 3-DNIOWY WYJAZD EDUKACYJNO-PROFILAKTYCZNO-INTEGRACYJNY

3-DNIOWY WYJAZD EDUKACYJNO-PROFILAKTYCZNO-INTEGRACYJNY

2 września 2022

Stowarzyszenie „Rodzina Wspólna Troska” w dniach 29-31.08.2022 r. zorganizowało 3-dniowy wyjazd edukacyjno-profilaktyczno-integracyjny dla rodzin, korzystających z pomocy OIK. W planie było zwiedzanie Krakowa, wizyta w Zakopanym oraz Rabce-Zdroju. Działanie to realizowane było w ramach projektu „Rodzina w Centrum” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1. – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

 

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Dorota Kowalczyk
Czytaj więcej o: 3-DNIOWY WYJAZD EDUKACYJNO-PROFILAKTYCZNO-INTEGRACYJNY

Usługi prawnika

2 września 2022

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Rodzina  w Centrum” współfinansowanego w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 usługi prawnika

                  - w miesiącu wrześniu 2022 roku będą świadczone w następujących terminach: 

07.09.2022 r. (środa)  w godz.09:00-14:00

 16.09.2022 r. (piątek)  w godz.08:30-14:00

19.09.2022 r. (poniedziałek)  w godz.08:30-14:00

                       

Zapraszamy  osoby zainteresowane  do skorzystania z nieodpłatnych usług prawnika, który przyjmuje w siedzibie Beneficjenta, Ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój.

Wizytę można ustalić telefonicznie: (41) 234 56 87; (41) 234 56 90; 506 187 518.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Dorota Boroń
Przejdź do - Wycieczka dla młodzieży

Wycieczka dla młodzieży

25 sierpnia 2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w dniu 23.08.2022 r. odbyła się wycieczka dla młodzieży w ramach prowadzonej dla nich grupy wsparcia. Działanie to finansowane było z Projektu pod nazwą: „Rodzina w Centrum” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1. – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Uczestnicy wycieczki wyruszyli wynajętym busem do Zamku Królewskiego  w Chęcinach. Na miejscu spotkali się z przewodnikiem, który oprowadził ich po ruinach zamku i niezwykle barwnym językiem opowiedział jego dzieje. Młodzież miała okazję przeżyć „lekcję historii na żywo”, co z pewnością wzbogaciło ich wiedzę oraz rozbudziło historyczną ciekawość. Następnie uczestnicy udali się do Jaskini Kadzielnia w Kielcach, gdzie pod opieką przewodnika mieli okazję przejść trasę turystyczną, którą tworzy system jaskiniowy o długości 140 m. Podczas zwiedzania zobaczyli m.in. kominy krasowe, nacieki kalcytowe w postaci polewów grubokrystalicznych, nacieki groniaste i kalafiorowate, a także stalagmity i stalaktyty.  Po intensywnie spędzonym czasie, zmęczeni, ale zadowoleni udali się na obiad, po czym wrócili busem do Buska Zdroju.

Dzięki wyjazdowi młodzież miała możliwość lepszego poznania się, nawiązania nowych znajomości oraz okazję do ciekawego i konstruktywnego spędzenia czasu.

 

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Dorota Kowalczyk

Informacja o wynikach

3 sierpnia 2022

Aleksandra Piątek

Usługi prawnika

2 sierpnia 2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Rodzina  w Centrum” współfinansowanego w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 usługi prawnika

                 - w miesiącu sierpniu 2022 roku będą świadczone w następujących terminach:

                        18.08.2022 r. (czwartek)  w godz. 08:00-13:30

                        22.08.2022 r. (poniedziałek)  w godz.08:00-14:00

                        30.08.2022 r. (wtorek)  w godz. 08:00-12:30                      


Zapraszamy  osoby zainteresowane  do skorzystania z nieodpłatnych usług prawnika,

który przyjmuje w siedzibie Beneficjenta,

Ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój.

Wizytę można ustalić telefonicznie: (41) 234 56 87; (41) 234 56 90; 506 187 518.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju informuje

1 sierpnia 2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju informuje, iż w dniu 31 lipca 2022 roku zakończyła się realizacja Projektu pn. „Lepsze Oblicze Życia” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 „Włączenie społeczne i walka z ubóstwem”, Działanie 9.2 „Ułatwianie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych”, Poddziałanie 9.2.1 „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem Projektu było zwiększenie dostępu do usług specjalistycznych i minimalizacja barier i braków uniemożliwiających samodzielne funkcjonowanie w środowisku lokalnym poprzez zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, podnoszenie kompetencji opiekunów osób niesamodzielnych oraz kompleksowe wsparcie w postaci poradnictwa specjalistycznego dla 50 osób (30K i 20M) do 31.07.2022 r. na terenie Powiatu Buskiego. 

Projekt skierowany był do następującej grupy docelowej z terenu Gminy Busko-Zdrój oraz miast gmin miejsko-wiejskich (Wiślicy, Stopnicy, Pacanowa, Nowego Korczyna):

  • osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie, w tym rodziny
    i dzieci,
  • osoby zależne (niesamodzielne), osoby sprawujące opiekę nad osobą zależną (niesamodzielną).

Pomimo zakończenia Projektu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju deklaruje instytucjonalną gotowość do świadczenia usług przez 25 opiekunów osób niesamodzielnych, Doradcę ds. ON, psychologa, dwóch pracowników socjalnych oraz kierowcę przez okres 28 miesięcy: od 01.08.2022 r. do 30.11.2024 r.

 

 

Wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem ze wsparcia zapraszamy do kontaktu
z Biurem Projektu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju,
Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój, pok. nr 8, tel. /41/ 234 56 81.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W PROWADZONYM ROZPOZNANIU CENOWYM

18 lipca 2022

Pliki do pobrania

 

 

 

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Monika Garbaczewska

Usługi prawnika

4 lipca 2022

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Rodzina   w Centrum” współfinansowanego w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 usługi prawnika  - w miesiącu lipcu 2022 roku będą świadczone w następujących terminach:

 

                      

12.07.2022 r. (wtorek)          w godz. 12:00-16:00

13.07.2022 r. (środa)             w godz. 12:00-16:00

 25.07.2022 r. (poniedziałek) w godz. 08:00-14:00

28.07.2022 r. (czwartek)       w godz. 13:00-15:00

                       

Zapraszamy  osoby zainteresowane  do skorzystania z nieodpłatnych usług prawnika,

który przyjmuje w siedzibie Beneficjenta, Ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój.

Wizytę można ustalić telefonicznie: (41) 234 56 87; (41) 234 56 90; 506 187 518.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Dorota Boroń

Ogłoszenie

27 czerwca 2022

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY
RODZINIE W BUSKU-ZDROJU
POSZUKUJE KANDYDATA NA STANOWISKO: DORADCA DS. RODZINY

Nazwa i adres jednostki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Busku-Zdroju ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój

 

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aleksandra Piątek
Przejdź do - Wycieczka do Kielc w ramach grupy wsparcia dla młodzieży

Wycieczka do Kielc w ramach grupy wsparcia dla młodzieży

20 czerwca 2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w dniu 17.06.2022 r. odbyła się wycieczka dla młodzieży w ramach prowadzonej dla nich grupy wsparcia. Działanie to finansowane było z Projektu pod nazwą: „Rodzina w Centrum” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1. – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Uczestnicy wycieczki wyruszyli wynajętym busem do Kielc do studia Mobius – hali, zawierającej ok. 900 m2 powierzchni wspinaczkowej.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Dorota Kowalczyk
Czytaj więcej o: Wycieczka do Kielc w ramach grupy wsparcia dla młodzieży
Przejdź do - 30 maja dzień rodzicielstwa zastępczego

30 maja dzień rodzicielstwa zastępczego

2 czerwca 2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju w związku z corocznym ogólnopolskim Dniem Rodzicielstwa Zastępczego obchodzonym 30 maja, zorganizowało w dniu  1 czerwca 2022 r. przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju promocję rodzicielstwa zastępczego. Centrum zaznaczyło swoją obecność poprzez działania promocyjne wychodząc do środowiska lokalnego na Alei Mickiewicza. Pracownicy PCPR wręczali balony, słodycze  i ulotki promujące ideę rodzicielstwa zastępczego w powiecie buskim. Podczas wydarzenia emitowany był także na telebimie PCPR autorski spot promujący rodzicielstwo zastępcze. Liczymy na to, że transmisja spotu pozytywnie wpłynie na pozyskanie nowych rodzin zastępczych, co pozwoli na podarowanie dzieciom, drugiej szansy na lepszy dom.. Dla najmłodszych uczestników zapewniono atrakcje, takie jak malowanie twarzy, puszczanie baniek mydlanych, zajęcia plastyczne. Wydarzenie promocji rodzicielstwa zastępczego zbiegło się z Dniem Dziecka, dlatego też wszystkim dzieciom, nie tylko podopiecznym rodzin zastępczych składano najserdeczniejsze życzenia.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Beata Smodrzewska
Czytaj więcej o: 30 maja dzień rodzicielstwa zastępczego