Dom Pomocy Społecznej w Zborowie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Dom Pomocy Społecznej w Zborowie przeznaczony jest dla dorosłych, dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie. Placówka dysponuje 65 miejscami, w tym 55 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz 10 osób, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.

 

 

Dane Kontaktowe:
Zborów 112
28 - 131 Solec - Zdrój
tel/fax: /41/ 377 70 45
http://www.dpszborow.pl

 

W ramach realizowanego projektu, pn. „Podniesienie jakości usług świadczonych w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie, powiat buski, poprzez tworzenie lokali aktywizujących pracowni terapii zajęciowych, pomieszczeń rehabilitacji leczniczej wraz z zakupem wyposażenia oraz podniesienie kwalifikacji personelu”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko - Polskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, zrealizowano następujące prace: przygotowano 7 lokali aktywizujących, 5 pomieszczeń do rehabilitacji medycznej oraz 3 pomieszczenia do terapii zajęciowej. Budynek uzyskał również instalację kolektorów słonecznych do przygotowywania ciepłej wody.

Siedem lokali aktywizujących w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie przeznaczonych jest dla 22 osób, z czego 6 lokali jest trzyosobowych i 1 lokal czteroosobowy. Lokale są w pełni wykończone oraz wyposażone i posiadają:

 • umeblowany aneks kuchenny wyposażony w zlewozmywak, płytę indukcyjną, piekarnik elektryczny, okap, lodówkę oraz drobne AGD;
 • łazienkę wyposażoną w automatyczną pralko-suszarkę, ceramikę sanitarną, doposażenie higieniczne, kabinę prysznicową, lustro, rozwiązania techniczne dla potrzeb osób starszych  i niepełnosprawnych;
 • część mieszkalną: pokoje jedno- i dwuosobowe wyposażone kompletnie z podłączeniami: elektrycznymi, internetowymi i antenowymi, systemem przyzywowym, gniazdem telefonicznym oraz systemem alarmu przeciwpożarowego.

Lokale aktywizujące przeznaczone są dla osób, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę, potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu, lecz nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostki całodobowej opieki. Do ubiegania się o przyznanie lokali aktywizujących uprawnione są osoby starsze lub niepełnosprawne, które:

 • są mieszkańcami domu pomocy społecznej i uzyskały pozytywną opinię zespołu terapeutyczno – opiekuńczego;
 • mają złożony wniosek i oczekują na przyznanie miejsca w domu pomocy społecznej oraz  uzyskały pozytywną rekomendację zespołu kwalifikującego;
 • mają złożony wniosek i oczekują na przydział mieszkania z zasobów gminy oraz  uzyskały pozytywną  rekomendację zespołu kwalifikującego;
 • z przyczyn losowych utraciły możliwość zamieszkania w dotychczasowym lokalu;
 • opuszczają rodzinę zastępczą, placówkę opiekuńczo – wychowawczą;
 • osoby bezdomne, posiadające ostatnie zameldowanie na terenie gminy z powiatu buskiego.

Osobą uprawnioną do zamieszkania w lokalu aktywizującym jest osoba legitymująca się skierowaniem do lokalu, wydanym w trybie decyzji administracyjnej przez dyrektora lub innego upoważnionego pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej działającego z upoważnienia Wójta, Burmistrza lub Prezydenta. Pobyt w lokalu aktywizującym może wynosić w zależności od potrzeb od 6 do 24 miesięcy. Każdy mieszkaniec lokalu aktywizującego będzie miał prawo do korzystania w uzasadnionych sytuacjach z doraźnej pomocy pracownika Zespołu Terapeutyczno - Opiekuńczego domu pomocy społecznej oraz korzystania z terapii zajęciowej i sprzętu do rehabilitacji.    Miesięczny koszt pobytu jednej osoby w lokalu aktywizującym (bez wyżywienia i rehabilitacji) wynosić będzie, przy pełnym obłożeniu lokalu (4 osoby w lokalu 60m2), około:  329,38 zł w sezonie grzewczym i 279,88 zł w sezonie letnim. To nowoczesne rozwiązanie wprowadza do systemu pomocy społecznej nową usługę całodobowej opieki. Stwarza ona indywidualną ofertę dostępności do wsparcia, terapii i rehabilitacji dla ludzi wymagających pomocy. To oferta innowacyjna w stosunku do dotychczas proponowanych.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Dom Pomocy Społecznej w Zborowie

  Dom Pomocy Społecznej w Zborowie