Mieszkanie dla absolwenta

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Dofinansowanie do wynajmu mieszkania lub domu przez okres 60 miesięcy

- Chcesz rozpocząć samodzielne i niezależne życie po zakończeniu edukacji, ale nie masz własnego mieszkania?
- Jesteś pełnoletnim absolwentem, który w ciągu ostatnich 3 lat ukończył naukę?
- Nie jesteś absolwentem ale opuściłeś rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka lub placówkę opiekuńczo-wychowawczą?
- Rozpocząłeś już pracę lub aktualnie jej poszukujesz, w miejscu swojego zamieszkania a nawet poza miejscem swojego zamieszkania?
- Posiadasz orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności?

Jeśli tak, poniżej dowiesz się, w jaki sposób PFRON może Ci pomóc w ramach programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” Mieszkanie dla Absolwenta – dofinansowanie do wynajmu mieszkania na okres poszukiwania pracy i rozpoczęcia zatrudnienia.

 

Pomoc w ramach programu mogą uzyskać osoby które:

Absolwent szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, ukończonej w okresie 36 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
lub osoba opuszczająca rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą,

jeśli jednocześnie:

  • posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne bez względu na rodzaj niepełnosprawności;
  • posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z powodu schorzeń narządu słuchu (lub orzeczenie równoważne);
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  • złoży oświadczenie, że nie jest właścicielem mieszkania ani nie przysługuje mu spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;;
  • złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

 

Jaka jest wysokość dofinansowania?

Wysokość dofinansowania zależna jest od lokalizacji wynajmowanego mieszkania oraz tego, czy poruszasz się z pomocą wózka.

Wraz z upływem 60 miesięcy dofinansowanie ulega stopniowemu obniżeniu i wynosi:

  • od 1 do 24 miesiąca – 100% kosztów najmu;
  • od 25 do 42 miesiąca – 70% kosztów najmu;
  • od 43 do 60 miesiąca – 40% kosztów najmu.

 

Do kiedy można ubiegać się o pomoc?

Wnioski w programie „Mieszkanie dla absolwenta” składać można w trybie ciągłym.

 

 

 

 

Jak uzyskać pomoc?

Zgodnie z decyzją Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wnioski o udzielenie wsparcia w ramach programów są przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej poprzez System Obsługi Wsparcia dostępny pod adresem (otwiera nowe okno): https://sow.pfron.org.pl/.

Wniosek należy złożyć do Realizatora właściwego ze względu na obecne miejsce zamieszkania Wnioskodawcy. Dla osób mieszkających obecnie na terenie Powiatu Buskiego jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju.

Szczegółowe informacje dotyczące programu uzyskać można na stronie internetowej PFRON pod adresem (otwiera nowe okno): https://bip.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/.

 

Poniżej znajduje się film prezentujący możliwość złożenia wniosku elektronicznie w ramach programu.

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/aktualnosci/procedowanie-wnioskow-sam/

 

Wszystkie osoby niepełnosprawne gorąco zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. Złożenie wniosku o dofinansowanie w sytemie SOW może być pierwszym, ale jakże ważnym krokiem zmierzającym do korzystania z zalet całej gamy usług i instrumentów dostepnych w przestrzeni publicznej dla posiadaczy podpisu elektronicznego/Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. Więcej informacji o tym, jak zakłada się Profil Zaufany, włącznie z filmem instruktażowym znajdują się na portalu SOW, a także:

 

SKŁADANIE WNIOSKÓW W SYSTEMIE SOW (ONLINE) UŁATWIA UBIEGANIE SIĘ O POMOC BEZ WYCHODZENIA Z DOMU, BEZ KOLEJEK I BEZ BARIER.

Konto do składania wniosków można założyć na portalu Systemu Obsługi Wsparcia pod tym adresem: https://sow.pfron.org.pl/

Aby skorzystać z pełnej wersji systemu należy posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny (płatny) lub profil zaufany ePUAP (darmowy). Informacje oraz wideoporadnik dotyczący profilu zaufanego można znaleźć pod adresem:  
https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/jst/filmy/film-informacyjny-jak-zalozyc-profil-zaufany/index.html

 

Pełną informację na temat rejestracji, funkcjonowania systemu oraz wideo poradniki dotyczące zakładania konta oraz wypełniania i wysyłania wniosków można znaleźć na stronie PFRON
pod adresem
https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/info/

 

Zapraszamy do kontaktu z bezpłatną infolinią pod numerem 800 889 777.

 

Informację można również uzyskać na stornie https://portal-sow.pfron.org.pl oraz w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju, ul. Bohaterów Warszawy 120