Usługi prawnika w miesiącu marcu 2021

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 lutego 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego
w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 usługi prawnika

                 - w miesiącu marcu  2021 roku będą świadczone w następujących terminach:

                        02.03.2021 r. (wtorek)          w godz. 13:00-15:30

                        05.03.2021 r. (piątek)           w godz. 10:00-12:00

                        09.03.2021 r. (wtorek)          w godz. 13:00-15:30

                        23.03.2021 r. (wtorek)          w godz. 13:00-15:30

                        24.03.2021 r. (środa)             w godz. 12:00-14.00 

                        30.03.2021 r. (wtorek)          w godz. 13:00-15:30

                       

Zapraszamy  osoby zainteresowane  do skorzystania z nieodpłatnych usług prawnika, który przyjmuje w siedzibie Beneficjenta, ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój.

Wizytę można ustalić telefonicznie: (41) 234 56 87; (41) 234 56 90; 506 187 518.

Dodany przez: Magdalena Kowalska, Przekazała do publikacji: Dorota Boroń