Ruszył pierwszy otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w 2021 r. z zakresu ekonomii społecznej organizowany przez ROPS UMWŚ

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 marca 2021

CEL KONKURSU: Wzrost widoczności podmiotów ekonomii społecznej na rynku, świadomości społecznej oraz wykreowanie pozytywnego wizerunku marki ekonomii społecznej w regionie.

 

Zadanie: Upowszechnienie idei ekonomii społecznej oraz budowanie jej marki poprzez organizacje lokalnych wydarzeń promocyjnych z udziałem społeczności i samorządu lokalnego.

Na realizację zadania przeznaczono kwotę 40 000,00 PLN.
Maksymalna kwota dofinansowania na  zadanie nie może przekroczyć kwoty 5 000,00 PLN.

Termin składania ofert upływa w dniu 29 marca 2021 r.

Link do informacji :

https://www.ostrowiecki.eu/aktualnosci/ekonomia-spoleczna-otwarty-konkurs-ofert/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=ekonomia-spoleczna-otwarty-konkurs-ofert

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie