Informacja dla rodzin zastępczych, dyrektorów Placówek Opiekuńczo– Wychowawczych oraz osób usamodzielnianych w sprawie zmiany warunków realizacji Rządowego Programu „Dobry Start”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 lipca 2021

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15-06-2021 r. (Dz. U. z 2021 poz. 1092) w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” od 1 lipca 2021 r. wnioski o przyznanie świadczenia „Dobry Start” można składać tylko i wyłącznie w formie elektronicznej, a przyjmowaniem i obsługą wniosków zajmować się będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Powyższa zmiana dotyczy wszystkich dzieci, w tym dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

WAŻNE!

Od bieżącego roku wniosków o przyznanie świadczenia nie będzie już można składać w formie tradycyjnej (papierowej) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

 

Kto może złożyć wniosek o świadczenie w ramach programu Dobry Start

Świadczenie Dobry Start przysługuje również na dzieci w pieczy zastępczej oraz osobom usamodzielnianym opuszczającym pieczę zastępczą. W tych przypadkach wniosek o świadczenie Dobry Start może złożyć:

  • rodzina zastępcza,
  • osoba prowadząca rodzinny dom dziecka,
  • dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej,
  • dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej.

Jak złożyć wniosek o przyznanie świadczenia dobry start na dziecko przebywające w pieczy zastępczej?

Rodzice zastępczy, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych wniosek będą mogli złożyć od 1 lipca do 30 listopada tylko drogą elektroniczną - z portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, za pośrednictwem portalu Emp@tia lub przez serwisy bankowości elektronicznej banków, które udostępnią taką możliwość.

Wnioski należy składać od 1 lipca do 30 listopada br.

Postępowanie w sprawie świadczenia dobry start prowadzi wyłącznie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który wypłaci świadczenie na konto bankowe wskazane we wniosku.

Komu przysługuje świadczenie?

Tak jak do tej pory w ramach programu rodzice - bez względu na dochody - mogą otrzymać jednorazowe świadczenie 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów potrzebnych uczniom oraz pozostałego wyposażenia niezbędnego dzieciom uczącym się w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych do ukończenia 20. roku życia lub 24 lat w przypadku osób z niepełnosprawnościami (tj. dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczeniem o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych).

 

WAŻNE!

Szczegółowe informacje na temat Programu Dobry Start znajdziecie Państwo pod linkiem:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/program-dobry-start

 

 

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Justyna Zięba