Zajęcia z logopedą i trenerem biofeedback

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 września 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju informuje, iż w ramach Projektu „Rodzina w Centrum” współfinansowanego w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Uczestnicy Projektu mogą skorzystać z terapii logopedycznej oraz treningu biofeedback.

Rekrutacja Kandydatów do udziału w Projekcie ma charakter ciągły.
Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu 
pod numerem telefonu: (41) 234 56 87; (41) 234 56 90; 506 187 518 lub w siedzibie Centrum przy ul. Boh. Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój.

 

 

Dodane przez: Magdalena Kowalska