Usługi terapeuty uzależnień/specjalisty do pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie w miesiącu październiku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 października 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Rodzina   w Centrum” współfinansowanego w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 usługi terapeuty uzależnień/specjalisty do pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie w miesiącu październiku 2021 roku będą świadczone w następujących terminach:                       

 08.10.2021 r. (piątek)       w godz. 13:30-18:00
22.10.2021 r. (piątek)       w godz. 13:30-18:00

Zapraszamy  osoby zainteresowane  do skorzystania z nieodpłatnych usług terapeuty uzależnień/specjalisty do pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie, który przyjmuje w siedzibie Beneficjenta:

Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój

 Wizytę można ustalić telefonicznie: (41) 234 56 87; (41) 234 56 90; 506 187 518.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Magdalena Kowalska