Ochrona Danych Osobowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Przetwarzanie danych osobowych
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju  przetwarzane są dane osobowe osób fizycznych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 24 maja 2018r. (Dz. U. 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych – zwane w skrócie „RODO”.

Administratorem danych osobowych jest:
Dyrektor Powiatowego  Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju, ul. Bohaterów Warszawy 120
tel. (41) 234 56 86 / Fax. (41) 234 56 99 , e-mail: centrum@centrumbusko.pl

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

  • Bartosz Świetnicki
    tel. 41 370 50 27
    e-mail: iod@powiat.busko.pl
  • pisemnie na adres siedziby Administratora.