Usługi prawnika

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 sierpnia 2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Rodzina  w Centrum” współfinansowanego w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 usługi prawnika

                 - w miesiącu sierpniu 2022 roku będą świadczone w następujących terminach:

                        18.08.2022 r. (czwartek)  w godz. 08:00-13:30

                        22.08.2022 r. (poniedziałek)  w godz.08:00-14:00

                        30.08.2022 r. (wtorek)  w godz. 08:00-12:30                      


Zapraszamy  osoby zainteresowane  do skorzystania z nieodpłatnych usług prawnika,

który przyjmuje w siedzibie Beneficjenta,

Ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój.

Wizytę można ustalić telefonicznie: (41) 234 56 87; (41) 234 56 90; 506 187 518.