Wycieczka dla młodzieży

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 sierpnia 2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w dniu 23.08.2022 r. odbyła się wycieczka dla młodzieży w ramach prowadzonej dla nich grupy wsparcia. Działanie to finansowane było z Projektu pod nazwą: „Rodzina w Centrum” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1. – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Uczestnicy wycieczki wyruszyli wynajętym busem do Zamku Królewskiego  w Chęcinach. Na miejscu spotkali się z przewodnikiem, który oprowadził ich po ruinach zamku i niezwykle barwnym językiem opowiedział jego dzieje. Młodzież miała okazję przeżyć „lekcję historii na żywo”, co z pewnością wzbogaciło ich wiedzę oraz rozbudziło historyczną ciekawość. Następnie uczestnicy udali się do Jaskini Kadzielnia w Kielcach, gdzie pod opieką przewodnika mieli okazję przejść trasę turystyczną, którą tworzy system jaskiniowy o długości 140 m. Podczas zwiedzania zobaczyli m.in. kominy krasowe, nacieki kalcytowe w postaci polewów grubokrystalicznych, nacieki groniaste i kalafiorowate, a także stalagmity i stalaktyty.  Po intensywnie spędzonym czasie, zmęczeni, ale zadowoleni udali się na obiad, po czym wrócili busem do Buska Zdroju.

Dzięki wyjazdowi młodzież miała możliwość lepszego poznania się, nawiązania nowych znajomości oraz okazję do ciekawego i konstruktywnego spędzenia czasu.

 

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Dorota Kowalczyk

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie