Rodzina w Centrum

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 listopada 2022

W dniu 02.11.2022 r. zostały zakończone prace związane z wykonaniem altany drewnianej oraz placu i ścieżek z kostki brukowej w ramach realizacji Projektu „Rodzina w Centrum” współfinansowanego w ramach Osi 9 „Włączenie społeczne i walka z ubóstwem”, Działanie 9.2 „Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych”, Poddziałanie 9.2.1 „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.W ramach ww. Projektu istnieje możliwość skorzystania z hostelu, który jest miejscem czasowego schronienia dla osób doznających przemocy oraz osób znajdujących się w sytuacjach kryzysowych. Altana pozwoli osobom przebywającym w hostelu na spędzanie czasu wolnego na odpoczynku na świeżym powietrzu. Bardzo istotne przede wszystkim dla dzieci jest, aby wyjść na dwór, zrelaksować się. Dziecko, które spędza dużo czasu na powietrzu ma więcej energii i lepiej radzi sobie ze stresem, co pomaga oczyścić organizm z negatywnych emocji oraz jest niezbędnym czynnikiem prawidłowego rozwoju. Ponadto ograniczenie wyjść z domu, izolacja od społeczeństwa może sprawiać, że sytuacje rodzinne ulegają pogorszeniu. Dlatego altana jest idealnym miejscem dla rodzin przebywających w hostelu, gdzie będą mogli spędzić swój czas wolny, co wspomoże proces odbudowy psychicznej. Dodatkowo z uwagi na wciąż trwający stan zagrożenia epidemicznego, altana będzie mogła służyć również dla Uczestników Projektu jako miejsce oczekiwania na spotkania ze specjalistami zatrudnionymi w ramach Projektu. Altana będzie wykorzystywana tylko i wyłącznie przez Uczestników Projektu.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie