SZKOLENIA PSYCHOLOGÓW SZKOLNYCH w szkołach ponadpodstawowych powiatu buskiego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 grudnia 2022

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Busku Zdroju oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju zaproponowały cykl spotkań pod hasłem: „Wsparcie psychologów szkolnych” dla zespołów pomocy psychologiczno-pedagogicznych ze szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu buskiego, tj. I Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych.

Pierwsze spotkanie odbyło się 12. 10. 2022 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernika w Busku Zdroju. W trakcie spotkania omówiono następujące bloki tematyczne: „Etyka zawodu psychologa” oraz „Interwencja dot. zagrożenia dobra dziecka” – Dorota Kowalczyk, psycholog Ośrodka Interwencji Kryzysowej a także: „Kompetencje psychologa szkolnego” oraz „Realizacja zaleceń wydawanych w opiniach i orzeczeniach” –  Karolina Bernat, psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Kolejne spotkanie pt. „System edukacji a zachowania samobójcze. Rola szkoły w profilaktyce samobójstw” odbyło się 16.11.2022 r. w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku Zdroju. Poprowadziła je Monika Zagdańska-Uptas – psycholog Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Busku Zdroju. Podczas szkolenia rozmawiano m.in. o wpływie kryzysu na funkcjonowanie ucznia w szkole, zasadach kontaktu z uczniem, który ma myśli samobójcze i uczniem po próbie samobójczej. Omówiono również dostosowania, jakie może wdrożyć szkoła wobec ucznia w kryzysie suicydalnym.

Spotkania te były cennym doświadczeniem, które pozwoliło nawiązać kontakt między specjalistami, wymienić spostrzeżenia oraz podjąć dalszą współpracę na rzecz pomocy dzieciom i młodzieży, a przede wszystkim poszerzyło specjalistyczną wiedzę na temat udzielania pomocy psychologicznej w placówkach edukacyjnych.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Monika Zagdańska-Uptas

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie