Usługi Prawnika

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 marca 2023

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Rodzina  w Centrum” współfinansowanego w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 usługi prawnika

 - w miesiącu marcu 2023 roku będą świadczone w następujących terminach:

15.03.2023 r. (środa)  w godz. 09:00-15:00

 17.03.2023 r. (piątek)  w godz. 09:00-15:00

 29.03.2022 r. (środa) w godz. 09:30-13:30

                      

Zapraszamy  osoby zainteresowane  do skorzystania z nieodpłatnych usług prawnika,

który przyjmuje w siedzibie Beneficjenta, Ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój.

Wizytę można ustalić telefonicznie: (41) 234 56 87; (41) 234 56 90; 506 187 518.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Dorota Boroń