Szkolenie: „Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy domowej - zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej”.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 października 2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju informuje, że w dniu 19.11.2023 r. w siedzibie PCPR odbyło się szkolenie: „Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy domowej - zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej". Działanie to realizowane było z Projektu pod nazwą: „Przyjdź poMOC” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”- edycja 2023, współfinansowanego z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.  W szkoleniu brali udział pracownicy ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu buskiego, dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju, kuratorzy z Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju, pracownicy Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych z terenu powiatu buskiego, a także pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju.

 

Szkolenie przeprowadziła Magdalena Łokucijewska – absolwentka Wydziału Prawa  i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, członek Rady Adwokackiej w Warszawie. Od 2013 r. współpracuje ze Stowarzyszeniem „Niebieska Linia”, w którym jest konsultantem prawnym Infolinii Ogólnopolskiego Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

Celem szkolenia było zapoznanie jego uczestników z najnowszymi zmianami  w polskim prawie dotyczącymi przeciwdziałania przemocy domowej. Uczestnicy mieli okazję zrozumieć i omówić istotne modyfikacje w przepisach prawa, co pozwoli im na skuteczniejsze działania w identyfikacji, interwencji i wsparciu ofiar przemocy domowej. Poprzez teoretyczne wykłady i praktyczne ćwiczenia, szkolenie wzbogaciło wiedzę uczestników oraz wyposażyło ich w odpowiednie narzędzia i strategie w celu ochrony osób dotkniętych przemocą domową.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Dorota Kowalczyk

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie