Konferencja pt.: „Biała wstążka”

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 grudnia 2023

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju zorganizowało konferencję  pt.: „Biała Wstążka” na rzecz przeciwdziałania zjawisku przemocy domowej, która odbyła się w dniu 5.12.2023 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego    w Busku-Zdroju. Wśród zaproszonych gości obecni byli: Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek, Starosta Buski Jerzy Kolarz, Wicestarosta Buski Stanisław Klimczak, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Busku Zdroju, kierownicy i pracownicy jednostek samorządowych powiatu buskiego, przedstawiciele Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju, przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej, pedagodzy i psycholodzy ze szkół ponadpodstawowych w Busku Zdroju. Głównym celem konferencji było przeciwdziałanie przemocy domowej.

Podczas konferencji wręczono wyróżnienia dla osób, które zostały wyłonione w drodze konkursu pt. „Człowiek, który mi pomógł”. Konkurs polegał na tym, że osoby korzystające      z pomocy Centrum zostały poproszone o wskazanie w anonimowych ankietach pracowników jednostek samorządowych, którzy wykazali się pomocą wobec nich. Wyróżniono osoby
z czterech obszarów działających w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: kuratorów sądowych, pracowników policji, pracowników ośrodków pomocy społecznej, pracowników oświaty. Ze zgromadzonych ankiet zostały wyróżnione następujące osoby:

 1. Pani Agata Zając - Kierownik Zespołu Kuratorskiego Sądu Rejonowego
  w Busku-Zdroju
 2. Pani Martyna Grzegorczyk – p.o. Kierownika Rewiru Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju
 3. Pani Anna Kawalec – pracownik socjalny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju
 4. Pan Karol Bidziński – pedagog szkolny Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju

Dyplomy uznania wręczyli: Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek, Starosta Buski Jerzy Kolarz, Wicestarosta Stanisław Klimczak oraz Dyrektor PCPR Aneta Chwalik, składając podziękowania za duży wkład i zaangażowanie na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej.

Po wyróżnieniach rozpoczęto część wykładową. Jako pierwszy ze swoją prezentacją wystąpił Pan Ireneusz Siudem, psycholog, terapeuta, wieloletni pracownik Instytutu Psychologii UMCS, specjalista ds. przemocy, uzależnień oraz profilaktyki środowiskowej. Przedstawił on wyniki badań, wnioski oraz rekomendacje dotyczące zjawiska przemocy domowej na terenie powiatu buskiego, opracowane na podstawie badania, które wykonał na zlecenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju. Z kolejnym referatem wystąpiła dr n. o zdr. Justyna Kaczmarczyk, psycholog, seksuolog, biegła sądowa z zakresu psychologii i seksuologii, pracownik Okręgowego Ośrodka Wychowawczego w Gackach, która opowiedziała o Bezsilności kobiety wobec przemocy. Następnie Pani Iwona Widlak inspektor ds. społecznych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, certyfikowany specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, która zaprezentowała temat pt.: Dziecko krzywdzone – szpitalna rzeczywistość. Kolejne wystąpienie pt. Bezradność kontra agresja - destrukcyjne wzorce zachowań dzieci doświadczających przemocy  wygłosiła Pani Lidia Świeboda-Toborek, psycholog Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. Na koniec wystąpiła Pani Dorota Kowalczyk przedstawiając jaka jest Rola Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Busku-Zdroju w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej.

Na zakończenie konferencji Pan Starosta złożył życzenia wszystkim pracownikom socjalnym z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, który przypada na 21 listopada.

Spotkanie było cennym doświadczeniem, które pozwoliło nawiązać kontakt między specjalistami, wymienić spostrzeżenia oraz podjąć dalszą współpracę na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej, a przede wszystkim poszerzyło specjalistyczną wiedzę na temat pomocy osobom mierzącym się z trudnościami w związku z doświadczaniem przemocy domowej.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Dorota Kowalczyk

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Konferencja pt.: „Biała wstążka”

  Konferencja pt.: „Biała wstążka”

 • Powiększ zdjęcie Konferencja pt.: „Biała wstążka”

  Konferencja pt.: „Biała wstążka”

 • Powiększ zdjęcie Konferencja pt.: „Biała wstążka”

  Konferencja pt.: „Biała wstążka”

 • Powiększ zdjęcie Konferencja pt.: „Biała wstążka”

  Konferencja pt.: „Biała wstążka”

 • Powiększ zdjęcie Konferencja pt.: „Biała wstążka”

  Konferencja pt.: „Biała wstążka”

 • Powiększ zdjęcie Konferencja pt.: „Biała wstążka”

  Konferencja pt.: „Biała wstążka”

 • Powiększ zdjęcie Konferencja pt.: „Biała wstążka”

  Konferencja pt.: „Biała wstążka”

 • Powiększ zdjęcie Konferencja pt.: „Biała wstążka”

  Konferencja pt.: „Biała wstążka”

 • Powiększ zdjęcie Konferencja pt.: „Biała wstążka”

  Konferencja pt.: „Biała wstążka”

 • Powiększ zdjęcie Konferencja pt.: „Biała wstążka”

  Konferencja pt.: „Biała wstążka”

 • Powiększ zdjęcie Konferencja pt.: „Biała wstążka”

  Konferencja pt.: „Biała wstążka”

 • Powiększ zdjęcie Konferencja pt.: „Biała wstążka”

  Konferencja pt.: „Biała wstążka”

 • Powiększ zdjęcie Konferencja pt.: „Biała wstążka”

  Konferencja pt.: „Biała wstążka”

 • Powiększ zdjęcie Konferencja pt.: „Biała wstążka”

  Konferencja pt.: „Biała wstążka”

 • Powiększ zdjęcie Konferencja pt.: „Biała wstążka”

  Konferencja pt.: „Biała wstążka”

 • Powiększ zdjęcie Konferencja pt.: „Biała wstążka”

  Konferencja pt.: „Biała wstążka”

 • Powiększ zdjęcie Konferencja pt.: „Biała wstążka”

  Konferencja pt.: „Biała wstążka”

 • Powiększ zdjęcie Konferencja pt.: „Biała wstążka”

  Konferencja pt.: „Biała wstążka”

 • Powiększ zdjęcie Konferencja pt.: „Biała wstążka”

  Konferencja pt.: „Biała wstążka”

 • Powiększ zdjęcie Konferencja pt.: „Biała wstążka”

  Konferencja pt.: „Biała wstążka”

 • Powiększ zdjęcie Konferencja pt.: „Biała wstążka”

  Konferencja pt.: „Biała wstążka”

 • Powiększ zdjęcie Konferencja pt.: „Biała wstążka”

  Konferencja pt.: „Biała wstążka”

 • Powiększ zdjęcie Konferencja pt.: „Biała wstążka”

  Konferencja pt.: „Biała wstążka”

 • Powiększ zdjęcie Konferencja pt.: „Biała wstążka”

  Konferencja pt.: „Biała wstążka”

 • Powiększ zdjęcie