Podpisanie umowy na realizację Projektu partnerskiego pn. „Równość +”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 lutego 2024

Dnia 14 lutego 2024 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego miało miejsce podpisanie Umowy o dofinansowanie projektu pn. „Równość +” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021–2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Departament Wdrażania Europejskiego reprezentował Pan Andrzej Bętkowski – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego oraz Pani Renata Janik - Wicemarszałek  Województwa Świętokrzyskiego. W imieniu Powiatu Buskiego/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie umowę podpisała Pani Aneta Chwalik – Dyrektor PCPR w Busku-Zdroju oraz Pan Artur Polniak – Skarbnik  Powiatu Buskiego.

Projekt realizowany jest przez Powiat Buski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Busku-Zdroju
pełniącego rolę Lidera oraz Partnera: Stowarzyszenie „Rodzina - Wspólna Troska”. Całkowita wartość projektu wynosi 2 541 047,48 zł, przy czym kwota dofinansowania stanowi  2 397 047,48 zł przy wkładzie własnym w wysokości 144 000,00 zł.

Okres realizacji Projektu: od 01.01.2024 r. do 31.12.2025 r.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości funkcjonowania systemu pomocy rodzinie poprzez zwiększenie dostępności usług społecznych oraz wsparcia rodziny dla 862 osób (566 kobiet, 296 mężczyzn) z grupy docelowej (rodziny, w tym rodziny dysfunkcyjne lub rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, rodziny z dziećmi i ich otoczenia, rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, rodziny wielodzietne, rodziny osób z niepełnosprawnościami, osoby doświadczające przemocy, ofiary przemocy, w tym przemocy w rodzinie i ich otoczenie, dzieci pozbawione opieki rodzicielskiej).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jako Lider w Projekcie „Równość +” realizuje wsparcie w ramach dwóch zadań

  1. Działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej, który oferuje: wsparcie osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych oraz borykającymi się z problemami poprzez:

- możliwość uzyskania profesjonalnej pomocy psychologicznej i socjalnej;

- specjalistyczną opiekę konsultanta ds. Rodziny;

- bezpłatnych porad prawnych;

- możliwość skorzystania z porad lekarza psychiatry;

- możliwość skorzystania z pomocy terapeuty uzależnień/specjalisty do pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie;

- możliwość skorzystania z pomocy terapeuty rodzinnego oraz psychoterapeuty;

- grupy wsparcia dla młodzieży, dla osób doznających przemocy i znajdujących się w kryzysie oraz dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej;

- aktywizację społeczną – jednodniowy wyjazd/wyjście integracyjno-edukacyjne  w ramach grupy wsparcia dla młodzieży;

- zwrot kosztów dojazdów na grupowe i indywidualne spotkania ze specjalistami w OIK.

- kierowcy do dyspozycji w razie interwencji;

- zapewnienie natychmiastowego schronienie oraz potrzeb bytowych osobom znajdującym się
w sytuacjach kryzysowych.

 

  1. Centrum Dla Rodzin – będzie pełnić rolę miejsca gdzie będą realizowane usługi specjalistyczne odpowiadające potrzebom i problemom klientów Ośrodka Interwencji Kryzysowej poprzez realizację poradnictwa specjalistycznego:

- wsparcie asystentów dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej;

- aktywizacja społeczna w postaci karnetów na basen dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej;

- aktywizacja społeczno-kulturowo-edukacyjna dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej;

- zajęcia logopedyczne;

- trening biofeedback;

- integracja sensoryczna;

- „Szkoła dla rodziców”

- szkolenia dla rodziców;

- warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

Działania partnera - Stowarzyszenia Rodzina – Wspólna Troska

  1. Działania profilaktyczno-edukacyjne dla klientów Ośrodka Interwencji Kryzysowej – to  formy wsparcia zaplanowane dla Uczestników Projektu, którzy są klientami Ośrodka Interwencji Kryzysowej poprzez:

- zajęcia z karate

- warsztaty artystyczno-plastyczne; 

- specjalistyczne zajęcia terapeutyczne – zajęcia z hipoterapii;

- półkolonie edukacyjne w trakcie ferii zimowych oraz wakacji;

- wyjazd edukacyjno-profilaktyczno- integracyjny połączony z warsztatami wychowawczymi;

- festyn rodzinny „Nie ma jak Rodzina”.

 

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Monika Garbaczewska