Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

14 sierpnia 2020

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Justyna Zięba
Czytaj więcej o: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

13 sierpnia 2020

Załączniki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz

 

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Justyna Zięba
Czytaj więcej o: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja dla Wykonawców Nr. 1

11 sierpnia 2020

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Justyna Zięba
Czytaj więcej o: Informacja dla Wykonawców Nr. 1

Informacja dla Wykonawców Nr. 1

11 sierpnia 2020

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Justyna Zięba
Czytaj więcej o: Informacja dla Wykonawców Nr. 1

Letnie półkolonie dobiegły końca

11 sierpnia 2020

W letnich półkoloniach zorganizowanych w dniach od 15.07.2020 r. do 11.08.2020 r. uczestniczyło 30 dzieci (UP „Dla Dobra Rodziny”) w dwóch przedziałach wiekowych: (1) 5-12 lat i (2) 13-18 lat. Centrum Kształcenia Zawodowego, jako realizator zadania, mając na celu zapewnienie dzieciom wiele atrakcji i niezapomnianych wrażeń w programie półkolonii przewidział m.in.: gry i zabawy sportowe, rajdy piesze, spacery, wycieczki wyjazdowe, wyjścia do kina oraz harcerskie gry i zabawy zespołowe. Dużą atrakcją półkolonii były wirtualne podróże po Ponidziu przy wykorzystaniu kapsuły multimedialnej, zajęcia z kodowania i tworzenia haseł, warsztaty wykonywania latawców, zagadki i łamigłówki, poznawanie świata dźwięków czy zajęcia plastyczne ze słońcem. Półkolonie stanowiły również okazję do propagowania czynnego i zdrowego stylu życia oraz do kształtowania nawyków prozdrowotnych u dzieci poprzez aktywne spędzanie czasu wolnego na świeżym powietrzu pod opieką wykwalifikowanej kadry wychowawców. Niewątpliwie półkolonie były dla dzieci wspaniałą alternatywą spędzania wolnego czasu w okresie wakacji. Był to czas zawierania nowych przyjaźni, poznawania ciekawych miejsc, poszerzania horyzontów własnych zainteresowań czy zdobywania nowego hobby. Ponadto dzieci miały możliwość rozwijania twórczej wyobraźni i kreatywności poprzez udział warsztatach tematycznych: plastycznych, muzycznych, tanecznych czy kulinarnych. Zajęcia odbywały się z zachowaniem wszelkich procedur mających na uwadze bezpieczeństwo uczestników półkolonii w czasie trwania epidemii koronawirusa. Mamy nadzieję, że czas spędzony na półkoloniach dostarczył dzieciom samych cudownych i niezapomnianych wrażeń!

Półkolonie zostały zorganizowane w ramach Projektu pn. „Dla Dobra Rodziny”, współfinansowanego w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

 

Czytaj więcej o: Letnie półkolonie dobiegły końca

Usługi prawnika

10 sierpnia 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 usługi prawnika w dniu 13.08.2020 roku nie będą świadczone.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Dorota Boroń
Czytaj więcej o: Usługi prawnika

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W PROWADZONYM ROZPOZNANIU CENOWYM

6 sierpnia 2020

Zakup i dostawa wyposażenia miejsca izolacji/kwarantanny w ramach projektu pn.:„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w ramach działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki

Zaproszenie pobierz
Oferta.doc pobierz
Załącznik nr 1 pobierz
Informacja dla Wykonawców Nr. 1 pobierz
Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Justyna Zięba
Czytaj więcej o: ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W PROWADZONYM ROZPOZNANIU CENOWYM

Centrum dla Rodzin

6 sierpnia 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju informuje,
iż Centrum dla Rodzin w dniach 07.08, 10.08 oraz 11.08.2020 r. będzie nieczynne.
Centrum funkcjonuje w ramach Projektu „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego
w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Zapraszamy od środy w godzinach 7:30-13:30.

Czytaj więcej o: Centrum dla Rodzin

Właśnie ruszyły usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze - usługi usprawniająco-rehabiliacyjne

5 sierpnia 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju informuje, iż w ramach Projektu „Lepsze Oblicze Życia” współfinansowanego w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 właśnie ruszyły usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze - usługi usprawniająco-rehabiliacyjne, które świadczone są w miejscu zamieszkania Uczestnika Projektu. Projekt będzie realizowany do 31 marca 2022 r.

            Usługi opiekuńcze, to między innymi pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opieka higieniczna, pielęgnacja zalecona przez lekarza oraz w miarę możliwości – utrzymanie kontaktu z otoczeniem. Usługi usprawniająco-rehabilitacyjne dostosowane są do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności Pacjenta, a wykonuje je kadra ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Wsparcie każdego Uczestnika Projektu „Lepsze Oblicze Życia” odbywa się na podstawie indywidualnie przygotowanej ścieżki wsparcia, opracowanej we współpracy z osobą objętą pomocą. Ponadto, dzięki Projektowi Uczestnicy mogą korzystać z wsparcia psychologicznego, opieki doradcy ds. Osób Niepełnosprawnych, pracownika socjalnego, a także z dowozu osób niepełnosprawnych do placówek użyteczności publicznej. Dokładamy wszelkich starań, aby Uczestnicy Projektu jak najmniej odczuwali skutki pandemii koronawirusa i czuli się komfortowo w „nowej codzienności”. Podchodzimy do realizacji usług odpowiedzialnie, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

 

Osoby zainteresowane taką formą wsparcia prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju pod nr telefonu:  (41) 234-56-86 lub (41) 234-56-81.

Czytaj więcej o: Właśnie ruszyły usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze - usługi usprawniająco-rehabiliacyjne

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W PROWADZONYM ROZPOZNANIU CENOWYM

5 sierpnia 2020

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W PROWADZONYM ROZPOZNANIU CENOWYM NA :

Zakup i dostawa środków ochrony indywidualnej w ramach projektu pn.:„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w ramach działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Załączniki

Zaproszenie pobierz
Oferta.pdf pobierz
Załącznik nr 1 pobierz
Informacja dla Wykonawców Nr. 1 pobierz

 

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Justyna Zięba
Czytaj więcej o: ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W PROWADZONYM ROZPOZNANIU CENOWYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania dla osób z niepełnosprawnościami, sprzętu audiowizualnego w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

4 sierpnia 2020

Tygodnik Ponidzia

4 sierpnia 2020

Nabór wniosków do programu Dobry Start

30 lipca 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju informuje, iż od 1 sierpnia 2020r.  do 30 listopada 2020r. prowadzić będzie nabór wniosków (tylko w wersji papierowej)  w ramach programu "Dobry Start". Świadczenie Dobry Start przysługuje rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka oraz dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych  raz do roku na dziecko lub osoby uczące się do 20. roku życia, bądź do 24. roku życia w przypadku dzieci lub osób legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności. Świadczenie nie przysługuje na dziecko z tytułu rocznego przygotowania przedszkolnego. Wnioski będzie można pobierać od 01.08.2020 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Boh. Warszawy 120, 28-100 Busko - Zdrój lub na stronie internetowej.

Czytaj więcej o: Nabór wniosków do programu Dobry Start

Usługi prawnika w miesiącu sierpniu

28 lipca 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 usługi prawnika w miesiącu sierpniu będą świadczone w następujących terminach:

 

                        06.08.2020 r. (czwartek)      w godz. 15.00-18.00

                        20.08.2020 r. (czwartek)      w godz. 09.00-13.00

                        21.08.2020 r. (piątek)          w godz. 15.00-18.00

                        26.08.2020 r. (środa)         w godz. 13.00-18.00

                        28.08.2020 r. (piątek)           w godz. 15.00-18.00

                       

Zapraszamy osoby zainteresowane do skorzystania z nieodpłatnych usług prawnika, który przyjmuje w siedzibie Beneficjenta
ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój.

Wizytę można ustalić telefonicznie:
(41) 370 81 87; (41) 234 56 90; 506 187 518

Dodany przez: Magdalena Kowalik, Przekazała do publikacji: Dorota Boroń
Czytaj więcej o: Usługi prawnika w miesiącu sierpniu
Powiększ zdjęcie

Wsparcie dla dzieci z pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID - 19

28 lipca 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju z ogromną przyjemnością informuje, iż Powiat Buski a w jego imieniu Starosta Buski Pan Jerzy Kolarz, Wicestarosta Buski Pan Stanisław Klimczak przy kontrasygnacie skarbnika Pana Artura Polniaka podpisali w dniu 23.07.2020r. z Wojewodą Świętokrzyskim panem Zbigniewem Koniuszem umowę na realizację projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt ten to dofinansowanie zakupu wyposażenia na zadania w trybie zdalnego nauczania (m.in. sprzętu komputerowego i oprogramowania) oraz zakupu środków ochrony indywidualnej i do bezpośredniej walki z epidemią (w tym do organizacji miejsc kwarantanny). W ramach projektu zakupionych zostanie 76 laptopów oraz 5 sprzętów audiowizualnych dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych w powiecie buskim. Utworzone zostaną także 3 miejsca kwarantanny oraz zakupione zostaną środki ochrony osobistej i środki dezynfekcyjne. Powiat Buski  otrzymał dofinansowanie w wysokości 290 960,00 zł.

 

Czytaj więcej o: Wsparcie dla dzieci z pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID - 19

Kondolencje

26 lipca 2020