Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Powiększ zdjęcie

Szczepieńia przeciw COVID-19

1 lutego 2021

W Polsce szczepienia przeciw COVID-19 preparatem wyprodukowanym przez konsorcjum Pfizer-BioNTech rozpoczęły się 27 grudnia 2020 roku. W pierwszej kolejności szczepieni są pracownicy sektora ochrony zdrowia (np. lekarze, pielęgniarki i farmaceuci), pracownicy domów pomocy społecznej i ośrodków pomocy społecznej oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym w stacjach sanitarno-epidemiologicznych. Następnie szczepionkę otrzymają między innymi seniorzy, służby mundurowe, nauczyciele. Według zapowiedzi przedstawicieli rządu zapisy na szczepienie dla osób spoza priorytetowych grup ruszą 15 stycznia 2020 roku.

Zgodnie z informacją zamieszczoną w Narodowym Programie Szczepień przeciw COVID-19 „szczepionka jest ogromną szansą na uodpornienie społeczeństwa na zakażenie, zdobycie kontroli nad transmisją wirusa SARS-CoV-2. Jest nadzieją na powrót do normalności.”

Szczepionka jest bezpłatna i dostępna w punktach realizujących szczepienia w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw Covid-19. Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że procedura jest prosta i bezpieczna.

Punkty szczepień przeciw COVID-19 mają być otwarte w każdej gminie. Do prowadzenia akcji szczepień przystosowane będą przychodnie, szpitale i szpitale rezerwowe. Szczepionkę będą mogli podać również lekarze, którzy prowadzą samodzielną praktykę.

Mapa z lokalizacjami punktów szczepień w całym kraju dostępna jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/punkty-szczepien

Czytaj więcej o: Szczepieńia przeciw COVID-19

Informacja dla Wykonawców Nr. 1

27 stycznia 2021

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Monika Garbaczewska
Czytaj więcej o: Informacja dla Wykonawców Nr. 1

Wniosek o „500+” na nowy okres świadczeniowy złożysz już od 1 lutego

26 stycznia 2021

Program „Rodzina 500+” to największe wsparcie, jakie zostało zaproponowane polskim rodzinom po okresie transformacji. W sumie to już ponad 134 mld zł. – 1 lutego br. rusza nabór wniosków na nowy okres świadczeniowy drogą elektroniczną – przypomina minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg zachęcając do jak najszybszego wnioskowania o świadczenie wychowawcze.

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg podczas poniedziałkowego briefingu prasowego przypomniała, że dokładnie za tydzień – 1 lutego – rusza nabór wniosków na nowy okres świadczeniowy w ramach programu „Rodzina 500+”.

Podsumowując dotychczasowe działania programu minister Maląg zaznaczyła, że każdego miesiąca wsparcie trafia do 6,6 mln dzieci. Do tej pory do rodzin trafiło już ponad 134 mld zł. Z kolei długi okres finansowania – trwający od narodzin dziecka aż po osiągnięcie przez niego pełnoletniości – powoduje, że rodzina może otrzymać w sumie aż 108 tys. zł wsparcia na jedno dziecko. 

Nowy okres świadczeniowy – nowe wnioski

 

Od 2021 r. prawo do świadczenia „500+” będzie ustalane na okres od 1 czerwca do 31 maja następnego roku kalendarzowego.

– Za tydzień, dokładnie 1 lutego, rusza nabór wniosków na nowy okres świadczeniowy drogą elektroniczną – przypomniała podczas briefingu prasowego szefowa MRiPS. Do wyboru są trzy opcje: bankowość elektroniczna, portal Empatia oraz PUE ZUS. – To proste systemy, proste aplikacje, które umożliwiają sprawne złożenie wniosków – dodała minister.

Złożenie wniosku drogą tradycyjną będzie możliwe od 1 kwietnia br.

Terminy wypłat świadczenia „500+”

Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 30 kwietnia oznacza przyznanie oraz wypłatę świadczenia za czerwiec maksymalnie do 30 czerwca tego roku.

W przypadku kompletnych i prawidłowo wypełnionych wniosków złożonych w okresie od 1 do 31 maja danego roku, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia z wyrównaniem od czerwca nastąpi nie później niż do 31 lipca tego roku.

Jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 czerwca do 30 czerwca danego roku, ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia z wyrównaniem od czerwca nastąpi nie później niż do dnia 31 sierpnia tego roku.

Uwaga! Złożenie wniosku później, czyli po 30 czerwca, oznacza, że prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone, a świadczenie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku. Tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. gwarantuje, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca.

 
Czytaj więcej o: Wniosek o „500+” na nowy okres świadczeniowy złożysz już od 1 lutego

Tygodnik Ponidzia

26 stycznia 2021

Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu

25 stycznia 2021

Dodany przez: Magdalena Kowalska, Przekazała do publikacji: Aleksandra Piątek
Czytaj więcej o: Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W PROWADZONYM ROZPOZNANIU CENOWYM

25 stycznia 2021

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Monika Garbaczewska
Czytaj więcej o: ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W PROWADZONYM ROZPOZNANIU CENOWYM

Wsparcie osób niesamodzielnych …

22 stycznia 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku–Zdroju od dnia 01.04.2020 realizuje Projekt ,,Lepsze Oblicze Życia’’ współfinansowany w ramach  Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwianie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020. Realizacja założeń projektowych obejmuje okres od 01.04.2020r. do 31.03.2022r.

Głównym celem Projektu jest zwiększenie dostępności do usług specjalistycznych,minimalizacja barier i braków uniemożliwiających samodzielne funkcjonowanie w środowisku lokalnym poprzez zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, podnoszenie kompetencji  opiekunów osób niesamodzielnych oraz kompleksowe wsparcie w postaci poradnictwa specjalistycznego. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju obejmuje  wsparciem osoby z terenu gminy Buska-Zdroju oraz miast gmin miejsko-wiejskich (Wiślica, Stopnica, Pacanów, Nowy Korczyn).

W ramach Projektu 50 osób korzysta z usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Odbiorcami usług są osoby niesamodzielne, które  z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. Przez usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania należy rozumieć między innymi: pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, czynności związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, czynności dotyczące prowadzenia spraw osobistych pomoc w załatwianiu spraw  urzędowych, osobistych, czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej, pielęgnację zaleconą przez lekarza.  

Dodatkowo 30 Uczestników Projektu korzysta z usług usprawniająco–rehabilitacyjnych. Usługi te świadczone w miejscu zamieszkania dostosowane są do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności wykonywane przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Uczestnicy Projektu mają zapewnioną również:

  • organizację dowozu osób niepełnosprawnych do placówek użyteczności publicznej;
  • wsparcie psychologiczne;
  • opiekę doradcy ds. Osób Niepełnosprawnych;
  • opiekę pracownika socjalnego.

Ponadto przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju funkcjonuje Powiatowa Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego, doposażona w ramach Projektu w sprzęt nowej generacji.  Sprzęt rehabilitacyjny i urządzenia pomocnicze mogą Państwo wypożyczyć zgodnie z Regulaminem Powiatowej Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego na Wniosek o nieodpłatne użyczenie sprzętu rehabilitacyjnego (wniosek można pobrać ze strony internetowej: www.pcpr.busko.pl lub otrzymać w siedzibie Centrum). Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 41 234 56 81 lub w Biurze Projektu.

Wszystkie w/w usługi są bezpłatne.

Osoby zainteresowane skorzystaniem ze wsparcia w ramach Projektu „Lepsze Oblicze Życia” zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku  Zdroju, pod numerem telefonu:  /041/234 56 81 

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Monika Garbaczewska
Czytaj więcej o: Wsparcie osób niesamodzielnych …

Usługi lekarza psychiatry - w lutym 2021 roku

21 stycznia 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 usługi lekarza psychiatry - w lutym 2021 roku będą świadczone w następujących terminach:

  • 03.02.2021r. (środa) – od 9:30 do 12:30;
  • 17.02.2021r. (środa) – od 9:30 do 12:30.

Zapraszamy osoby zainteresowane do skorzystania z nieodpłatnych usług psychiatry, który przyjmuje w Poradni Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień na ul. Stefana Batorego 11A, 28-100 Busko-Zdrój.

Wizytę można ustalić telefonicznie:

(41) 234 56 87; (41) 234 56 90.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Dominika Anioł
Czytaj więcej o: Usługi lekarza psychiatry - w lutym 2021 roku

Usługi terapeuty uzależnień/ specjalisty do pracy z os. stosującymi przemoc w rodzinie w miesiącu lutym i marcu 2021r

21 stycznia 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 usługi terapeuty uzależnień/ specjalisty do pracy z os. stosującymi przemoc w rodzinie w miesiącu lutym i marcu 2021r., będą świadczone w następujących terminach:

05.02.2021 r. (piątek) w godz. 16:00-19:00

10.02.2021 r. (środa) w godz. 15:00-19:00

19.02.2021 r. (piątek) w godz. 16:00-19:00

05.03.2021 r. (piątek) w godz. 16:00-19:00

10.03.2021 r. (środa) w godz.15:00-19:00

19.03.2021r. (piątek) w godz. 16:00-19:00

24.03.2021r.(środa) w godz. 15:00-19:00

Zapraszamy osoby zainteresowane do skorzystania z nieodpłatnych usług terapeuty uzależnień/ specjalisty do pracy z os. stosującymi przemoc w rodzinie,
który przyjmuje w siedzibie Beneficjenta,
ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój.
Wizytę można ustalić telefonicznie: (41) 234 56 87; (41) 234 56 90;

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Izabela Stępień
Czytaj więcej o: Usługi terapeuty uzależnień/ specjalisty do pracy z os. stosującymi przemoc w rodzinie w miesiącu lutym i marcu 2021r

Tygodnik Ponidzia

20 stycznia 2021
Powiększ zdjęcie Uroczyste%20przekazanie%20samochodu

Uroczyste przekazanie samochodu na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie

20 stycznia 2021

W dniu 14 stycznia 2021 roku na placu przed siedzibą Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju odbyła się uroczystość przekazania samochodu przystosowanego do przewożenia osób niepełnosprawnych do Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie. Pojazd został dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Wśród przybyłych gości obecni byli: Pan Andrzej Michalski, Dyrektor Oddziału Świętokrzyskiego, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kielcach, przedstawiciele Zarządu Powiatu Buskiego na czele ze Starostą – Jerzym Kolarzem, Wicestarostą – Stanisławem Klimczakiem oraz członkiem zarządu – Tomaszem Mierzwą, Pani Aneta Chwalik – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Pani Agnieszka Milewska - Kierownik Zespołu Pomoc Osobom Niepełnosprawnym i Obsługi Programów PFRON, Pani Renata Szymańska – Gałązka - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie oraz Pan Tomasz Łukawski - Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie.

Czytaj więcej o: Uroczyste przekazanie samochodu na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie

Usługi prawnika w miesiącu lutym 2021

19 stycznia 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 usługi prawnika

 

- w miesiącu lutym 2021 roku będą świadczone w następujących terminach:

 

                        01.02.2021 r. (poniedziałek)w godz. 09:00-12:00

                        02.02.2021 r. (wtorek)          w godz. 13:00-16:00

                        16.02.2021 r. (wtorek)          w godz. 13:00-16:00

                        23.02.2021 r. (wtorek)         w godz. 13:00-16:00

                        24.02.2021 r. (środa)            w godz. 12.00-14.00             

                       

Zapraszamy osoby zainteresowane do skorzystania z nieodpłatnych usług prawnika, który przyjmuje w siedzibie Beneficjenta, ul. Bohaterów Warszawy 120,
28-100 Busko-Zdrój.

Wizytę można ustalić telefonicznie: (41) 234 56 87; (41) 234 56 90; 506 187 518.

 

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Dorota Boroń
Czytaj więcej o: Usługi prawnika w miesiącu lutym 2021

Pomoc dla osób bezdomnych

14 stycznia 2021

Jesteś osoba bezdomną lub znasz kogoś kto potrzebuje pomocy?

Wskazane poniżej adresy pomogą znaleźć nocleg i schronienie.

Pomoc dla osób bezdomnych. Wojewoda Świętokrzyski informuje:

Tel. 987 - całodobowa bezpłatna infolinia Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Telefony dodatkowe (czynne w godz. 7.30-15.30) w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW:

41 342-14-15; 342-19-10; 342-16-52.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Justyna Zięba
Czytaj więcej o: Pomoc dla osób bezdomnych

Powiadomienie o przedłużeniu terminu zgłoszeń

14 stycznia 2021

 

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Magdalena Kowalska
Czytaj więcej o: Powiadomienie o przedłużeniu terminu zgłoszeń

Informacja dla Wykonawców nr 1

13 stycznia 2021

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Magdalena Kowalska
Czytaj więcej o: Informacja dla Wykonawców nr 1

Informacja dla Wykonawców Nr. 1

5 stycznia 2021

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Monika Garbaczewska
Czytaj więcej o: Informacja dla Wykonawców Nr. 1