Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Powiększ zdjęcie

Wsparcie dla dzieci z pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID - 19

28 lipca 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju z ogromną przyjemnością informuje, iż Powiat Buski a w jego imieniu Starosta Buski Pan Jerzy Kolarz, Wicestarosta Buski Pan Stanisław Klimczak przy kontrasygnacie skarbnika Pana Artura Polniaka podpisali w dniu 23.07.2020r. z Wojewodą Świętokrzyskim panem Zbigniewem Koniuszem umowę na realizację projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt ten to dofinansowanie zakupu wyposażenia na zadania w trybie zdalnego nauczania (m.in. sprzętu komputerowego i oprogramowania) oraz zakupu środków ochrony indywidualnej i do bezpośredniej walki z epidemią (w tym do organizacji miejsc kwarantanny). W ramach projektu zakupionych zostanie 76 laptopów oraz 5 sprzętów audiowizualnych dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych w powiecie buskim. Utworzone zostaną także 3 miejsca kwarantanny oraz zakupione zostaną środki ochrony osobistej i środki dezynfekcyjne. Powiat Buski  otrzymał dofinansowanie w wysokości 290 960,00 zł.

 

Czytaj więcej o: Wsparcie dla dzieci z pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID - 19

Kondolencje

26 lipca 2020

Opiekun osoby niesamodzielnej w formie online

21 lipca 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju informuje, że w ramach Projektu „Lepsze Oblicze Życia” współfinansowanego w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020  w dniu 20 lipca 2020 r. rozpoczął się kurs na Opiekuna osoby niesamodzielnej w formie online – edukacja zdalna. Wsparciem zostało objętych 25 Uczestników Projektu z terenu gminy Busko-Zdrój oraz miast gmin miejsko-wiejskich. Wszystkie osoby, które ukończą kurs zostaną zatrudnione do świadczenia usług opiekuńczych w ramach ww. projektu.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Magdalena Kowalska
Czytaj więcej o: Opiekun osoby niesamodzielnej w formie online

Wakacyjne półkolonie dla dzieci

21 lipca 2020

W dniu 15.07.2020 r. rozpoczęły się półkolonie dla 30. dzieci Uczestników Projektu pn. „Dla Dobra Rodziny”, które potrwają do dnia 11.08.2020 r. Dzieci poprzez udział w aktywnych formach wypoczynku, tj.: zajęcia sportowe, gry  i zabawy harcerskie, rajdy piesze, spacery, wycieczki będą mogły podnieść swoją sprawność fizyczną oraz kształtować nawyki prozdrowotne poprzez propagowanie czynnego i zdrowego stylu życia. Uczestnicy półkolonii będą mogli rozwijać twórczą wyobraźnię i kreatywność poprzez udział w różnego rodzaju warsztatach: plastycznych, kulinarnych czy muzycznych. Ponadto, organizator półkolonii zadbał o to, aby dzieci mogły poznać lokalne atrakcje turystyczne poprzez liczne wycieczki oraz wirtualną podróż po Ponidziu (kapsuła multimedialna), co niewątpliwie przyczyni się do bliższego zapoznania się z historią  i kulturą naszego regionu. Tematyka zajęć jest bardzo różnorodna dostosowana do wieku i zainteresowań dzieci, w tym: stawianie pierwszych kroków w świecie magii, etno warsztaty, zapoznanie się z techniką kropkowania obrazów, zajęcia z kodowania, zgadywanie i tworzenie haseł, szyfr komórkowy, plastyka ze słońcem itp.

Uwieńczeniem zajęć będzie bogata galeria zdjęć, z którą będzie można się zapoznać na stronie internetowej PCPR.

Realizator półkolonii w związku z obostrzeniami epidemiologicznymi stosuje się do wymaganych wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej, celem zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom.

Kadra buskiego Centrum życzy dzieciom udanych wakacji, niezapomnianych wrażeń oraz wspaniałych przyjaźni !!!

Półkolonie zorganizowane są w ramach Projektu pn. „Dla Dobra Rodziny”, współfinansowanego w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Magdalena Kowalik, Przekazała do publikacji: Anna Syska
Czytaj więcej o: Wakacyjne półkolonie dla dzieci

Nowy Dyrektor PCPR w Busku-Zdroju

21 lipca 2020
Powiększ zdjęcie

Warsztaty wychowawcze dla matek

17 lipca 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach Projektu „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 informuje, że dnia 13.07.2020 r. odbyły się warsztaty wychowawcze dla matek, które podjęły temat wpływu grupy rówieśniczej na rozwój, wychowanie i kształtowanie się tożsamości dziecka. Warsztaty prowadzone są przez pedagoga oraz psychologa w Hufcu ZHP im. 1000-lecia Państwa Polskiego na ul. Leszka Marcińca 4 w Busku-Zdroju. Do udziału zapraszamy wszystkie matki wychowujące dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym z terenu powiatu buskiego.

Kolejne warsztaty planowane są na termin 17.08.2020 r.

Dodany przez: Magdalena Kowalik, Przekazała do publikacji: Dominika Anioł
Czytaj więcej o: Warsztaty wychowawcze dla matek
Powiększ zdjęcie

Centrum dla Rodzin

14 lipca 2020

W ubiegły piątek dzieci z naszej świetlicy w Centrum dla Rodzin brały udział w atrakcjach organizowanych przez Hufiec ZHP. Pogoda dopisała i wszyscy świetnie się bawili. Harcerze zaprosili nas do wspólnej zabawy, udziału we wspinaczce oraz tańcach. Zapraszamy dzieci do odwiedzania świetlicy mieszczącej się w Centrum dla Rodzin w Hufcu przy ul. Leszka Marcińca 4

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Karolina Wesołowska
Czytaj więcej o: Centrum dla Rodzin
Powiększ zdjęcie

Centrum dla Rodzin

14 lipca 2020

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju informuje, że „Centrum dla Rodzin” w ramach Projektu „Dla Dobra Rodziny” (HUFIEC ZHP w Busku – Zdroju ul. Leszka Marcińca 4) w okresie wakacji tj. lipiec i sierpień 2020r.będzie czynne w godzinach od 7.30 do 13.30.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Karolina Wesołowska
Czytaj więcej o: Centrum dla Rodzin
Powiększ zdjęcie

Pilotażowy program „Rehabilitacja 25+” w roku szkolnym 2020/2021

14 lipca 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku–Zdroju informuje o realizacji przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pilotażowego programu „Rehabilitacja 25+” w roku szkolnym 2020/2021. Adresatami programu są podmioty prowadzące OREW, ORW, SPdP oraz inne placówki edukacyjne, które w ramach realizacji programu będą udzielać wsparcia dla beneficjentów programu.

Opublikował: Łukasz Drobek. Przekazała do publikacji: Agnieszka Milewska
Czytaj więcej o: Pilotażowy program „Rehabilitacja 25+” w roku szkolnym 2020/2021
Powiększ zdjęcie

informacja o wynikach

8 lipca 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach Projektu
„Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego w ramach: Osi 9

Czytaj więcej o: informacja o wynikach
Powiększ zdjęcie

Powitanie nowej Pani Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju

8 lipca 2020

Dnia 03.07.2020r. odbyło się powitanie nowej Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Pani Anety Chwalik. Uroczystego powitania dokonał Starosta Buski Pan Jerzy Kolarz przy asyście odchodzącego na emeryturę Dyrektora PCPR Andrzeja Smulczyńskiego. Należy podkreślić, iż Pani Aneta Chwalik pracuje w PCPR od początku powołania tej jednostki. Dnia 06.07.2020r. nastąpiło uroczyste przywitanie nowej Pani Dyrektor Anety Chwalik przez pracowników PCPR. Wierzymy, że wspólna praca na rzecz drugiego człowieka będzie, jak najbardziej efektywna.

Czytaj więcej o: Powitanie nowej Pani Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju

Podpisanie umowy na Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze – usługi usprawniająco-rehabilitacyjne w miejscu zamieszkani dla Uczestników Projektu pn. „Lepsze Oblicze Życia”

3 lipca 2020

W dniu 03.07.2020 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju miało miejsce uroczyste podpisanie umowy na Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze – usługi usprawniająco-rehabilitacyjne w miejscu zamieszkani dla Uczestników Projektu pn. „Lepsze Oblicze Życia” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 – Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe). W imieniu Powiatu Buskiego/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie umowę podpisał Pan Andrzej Smulczyński – Dyrektor PCPR  w Busku-Zdroju natomiast Konsorcjum w składzie SIDROM Sp. z o.o., HIPOLAND Erwin Brachowicz, Magdalena Nowak SMART-KOM reprezentowała Pani Marta Sakwa – Pełnomocnik Konsorcjum. Głównym celem Projektu jest zwiększenie dostępności do usług specjalistycznych i minimalizacja barier i braków uniemożliwiających samodzielne funkcjonowanie w środowisku lokalnym poprzez zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz podnoszenie kompetencji opiekunów osób niesamodzielnych.

Beneficjent Projektu - Powiatowe Centrum Pomocy w Busku Zdroju wsparciem obejmie 75 Uczestników Projektu. Dla 25 osób zostanie przeprowadzone kurs „Opiekuna osoby niesamodzielnej” w formie online – edukacja zdalna. W ramach usługi 50 osób niesamodzielnych skorzysta z pomocy opiekuna osób niesamodzielnych m. in. w zaspokajaniu codziennych potrzeb, przygotowaniu i dostarczeniu posiłków oraz utrzymywaniu porządku i czystości w najbliższym otoczeniu. Dodatkowo 30 Uczestników zostanie objętych usługami usprawniająco–rehabilitacyjnymi w miejscu zamieszkania.

Czytaj więcej o: Podpisanie umowy na Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze – usługi usprawniająco-rehabilitacyjne w miejscu zamieszkani dla Uczestników Projektu pn. „Lepsze Oblicze Życia”

Zakupiło środki ochronne i środki do dezynfekcji dla Uczestników Projektu

26 maja 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju w ramach Projektu pn. „Lepsze Oblicze Życia” współfinansowanego w ramach Osi 9 „Włączenie społeczne i walka z ubóstwem”, Działanie 9.2 „Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych”, Poddziałanie 9.2.1 „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 zakupiło środki ochronne i środki do dezynfekcji dla Uczestników Projektu. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zakupiło rękawiczki ochronne, maseczki jednorazowe oraz środki do dezynfekcji w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz zapewnienie bezpieczeństwa kadry merytorycznej, jak i Uczestników Projektu. Głęboko wierzymy, iż zakup ww. środków ochrony i do dezynfekcji przyczyni się do prawidłowej i efektywnej realizacji Projektu zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie, ochroni zdrowie, a nawet życie Uczestników Projektu i kadry merytorycznej, a także umożliwi osiągnięcie zakładanych w Projekcie wskaźników.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Magdalena Kowalska
Czytaj więcej o: Zakupiło środki ochronne i środki do dezynfekcji dla Uczestników Projektu

Odebrano dostawę nowego sprzętu rehabilitacyjnego.

11 maja 2020

W dniu 11.05.2020 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju odebrano dostawę nowego sprzętu rehabilitacyjnego.

Sprzęt rehabilitacyjny zakupiono w ramach realizacji Projektu „Lepsze Oblicze Życia” Oś 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych i minimalizacja barier i braków uniemożliwiających samodzielne funkcjonowanie w środowisku lokalnym. Charakter grupy docelowej oraz zapotrzebowanie na sprzęt rehabilitacyjny potwierdza słuszność i celowość co do ilość i rodzaju zakupionego sprzętu.

Wykaz zakupionego sprzętu do Powiatowej Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego:

  • Łózko rehabilitacyjne – 4 szt.
  • Balkonik wysoki – 5 szt.
  • Wózek inwalidzki – 3 szt.
  • Aparat CPAP – 1

Powiatowa Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego działa na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju przyjętego Uchwałą nr 395/2012 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 14 sierpnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju. Dzięki doposażeniu wypożyczalni w nowy sprzęt rehabilitacyjny Centrum zwiększy liczbę osób korzystających ze sprzętu, a tym samym ułatwi wielu mieszkańcom Powiatu Buskiego sprawniejsze funkcjonowanie w społeczeństwie.

Powiatowa Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego działa przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju, sprzęt rehabilitacyjny jest dostępny dla potrzebujących mieszkańców Powiatu Buskiego od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00 w siedzibie Centrum ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój, pok. nr 8. Informacje pod nr tel. 41 370 81 81, 570 594 062.

 Zapraszamy do korzystania z usług wypożyczalni!

Czytaj więcej o: Odebrano dostawę nowego sprzętu rehabilitacyjnego.