Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Ogłoszenie

20 lutego 2024

Pobierz:

Ogłoszenie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Anna Syska
Czytaj więcej o: Ogłoszenie

Informacja o wynikach naboru

20 lutego 2024

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Anna Syska
Czytaj więcej o: Informacja o wynikach naboru
Powiększ zdjęcie

Wycieczka do Kielc w ramach grupy wsparcia dla młodzieży

16 lutego 2024

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w dniu 15.02.2024 r. odbyła się wycieczka dla młodzieży w ramach prowadzonej dla nich grupy wsparcia. Działanie to finansowane było z Projektu pod nazwą: „ROWNOŚĆ +” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne, Działanie 09.05 Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej.

Uczestnicy wycieczki wyruszyli wynajętym busem do Kielc do studia Mobius – hali, zawierającej ok. 900 m2 powierzchni wspinaczkowej. Młodzież swoją przygodę rozpoczęła krótką rozgrzewką oraz szkoleniem z podstaw wspinania się oraz asekuracji. Wszyscy zostali zaopatrzeni w profesjonalny sprzęt wspinaczkowy. Następnie pod fachową opieką pasjonatów – doświadczonych wspinaczy wszyscy mogli próbować swoich sił, mając do dyspozycji trzy fabuły: ocean, kosmos i dżunglę. Uczestnicy dzięki wchodzeniu na wolnostojące kamienie umocowane w ścianie z pomocą asekuracji liną mogli wspinać się na profesjonalne boulderownie, sięgające nawet wysokości 11 m. Na koniec mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności także na niskich formacje do wspinania bez liny. Wszystko to wymagało niesamowitej odwagi i kondycji oraz dużego wysiłku. Zmęczeni, ale zadowoleni udaliśmy się na posiłek do pizzerii „Głodna Małpa”, po czym wróciliśmy busem do Buska-Zdroju.

Dzięki wyjazdowi młodzież miała możliwość sprawdzenia swojej kondycji fizycznej, przełamania oporów, pokonania lęków, potrenowania swoich umiejętności wspinaczkowych oraz wzmocnienia poczucia własnej wartości, a także wiary we własne możliwości.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aleksandra Golba
Czytaj więcej o: Wycieczka do Kielc w ramach grupy wsparcia dla młodzieży

Podpisanie umowy na realizację Projektu partnerskiego pn. „Równość +”

15 lutego 2024

Dnia 14 lutego 2024 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego miało miejsce podpisanie Umowy o dofinansowanie projektu pn. „Równość +” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021–2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Departament Wdrażania Europejskiego reprezentował Pan Andrzej Bętkowski – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego oraz Pani Renata Janik - Wicemarszałek  Województwa Świętokrzyskiego. W imieniu Powiatu Buskiego/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie umowę podpisała Pani Aneta Chwalik – Dyrektor PCPR w Busku-Zdroju oraz Pan Artur Polniak – Skarbnik  Powiatu Buskiego.

Projekt realizowany jest przez Powiat Buski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Busku-Zdroju
pełniącego rolę Lidera oraz Partnera: Stowarzyszenie „Rodzina - Wspólna Troska”. Całkowita wartość projektu wynosi 2 541 047,48 zł, przy czym kwota dofinansowania stanowi  2 397 047,48 zł przy wkładzie własnym w wysokości 144 000,00 zł.

Okres realizacji Projektu: od 01.01.2024 r. do 31.12.2025 r.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości funkcjonowania systemu pomocy rodzinie poprzez zwiększenie dostępności usług społecznych oraz wsparcia rodziny dla 862 osób (566 kobiet, 296 mężczyzn) z grupy docelowej (rodziny, w tym rodziny dysfunkcyjne lub rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, rodziny z dziećmi i ich otoczenia, rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, rodziny wielodzietne, rodziny osób z niepełnosprawnościami, osoby doświadczające przemocy, ofiary przemocy, w tym przemocy w rodzinie i ich otoczenie, dzieci pozbawione opieki rodzicielskiej).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jako Lider w Projekcie „Równość +” realizuje wsparcie w ramach dwóch zadań

 1. Działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej, który oferuje: wsparcie osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych oraz borykającymi się z problemami poprzez:

- możliwość uzyskania profesjonalnej pomocy psychologicznej i socjalnej;

- specjalistyczną opiekę konsultanta ds. Rodziny;

- bezpłatnych porad prawnych;

- możliwość skorzystania z porad lekarza psychiatry;

- możliwość skorzystania z pomocy terapeuty uzależnień/specjalisty do pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie;

- możliwość skorzystania z pomocy terapeuty rodzinnego oraz psychoterapeuty;

- grupy wsparcia dla młodzieży, dla osób doznających przemocy i znajdujących się w kryzysie oraz dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej;

- aktywizację społeczną – jednodniowy wyjazd/wyjście integracyjno-edukacyjne  w ramach grupy wsparcia dla młodzieży;

- zwrot kosztów dojazdów na grupowe i indywidualne spotkania ze specjalistami w OIK.

- kierowcy do dyspozycji w razie interwencji;

- zapewnienie natychmiastowego schronienie oraz potrzeb bytowych osobom znajdującym się
w sytuacjach kryzysowych.

 

 1. Centrum Dla Rodzin – będzie pełnić rolę miejsca gdzie będą realizowane usługi specjalistyczne odpowiadające potrzebom i problemom klientów Ośrodka Interwencji Kryzysowej poprzez realizację poradnictwa specjalistycznego:

- wsparcie asystentów dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej;

- aktywizacja społeczna w postaci karnetów na basen dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej;

- aktywizacja społeczno-kulturowo-edukacyjna dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej;

- zajęcia logopedyczne;

- trening biofeedback;

- integracja sensoryczna;

- „Szkoła dla rodziców”

- szkolenia dla rodziców;

- warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

Działania partnera - Stowarzyszenia Rodzina – Wspólna Troska

 1. Działania profilaktyczno-edukacyjne dla klientów Ośrodka Interwencji Kryzysowej – to  formy wsparcia zaplanowane dla Uczestników Projektu, którzy są klientami Ośrodka Interwencji Kryzysowej poprzez:

- zajęcia z karate

- warsztaty artystyczno-plastyczne; 

- specjalistyczne zajęcia terapeutyczne – zajęcia z hipoterapii;

- półkolonie edukacyjne w trakcie ferii zimowych oraz wakacji;

- wyjazd edukacyjno-profilaktyczno- integracyjny połączony z warsztatami wychowawczymi;

- festyn rodzinny „Nie ma jak Rodzina”.

 

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Monika Garbaczewska
Czytaj więcej o: Podpisanie umowy na realizację Projektu partnerskiego pn. „Równość +”

Projekt dokumentu Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Buskim na lata 2024 - 2026.

12 lutego 2024

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu  Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Buskim na lata 2024 - 2026. Głównym celem konsultacji jest uzyskanie opinii, uwag i propozycji na temat ww. projektu, które przyczynią się do opracowania efektywnego dokumentu w sferze wsparcia i rozwoju pieczy zastępczej w powiecie buskim.

Uwagi do konsultowanego Programu należy zgłaszać w formie pisemnej za pomocą formularza zgłaszania uwag do dnia 23 lutego 2024 roku drogą elektroniczną na adres e-mail: centrum@centrumbusko.pl bądź pocztą tradycyjną na adres: ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój.

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Buskim w latach 2024-2026

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG program pieczy 2024

 

 

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Justyna Zięba
Czytaj więcej o: Projekt dokumentu Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Buskim na lata 2024 - 2026.

Kwartalny harmonogram planowanych do przeprowadzenia form wsparcja I kwartał 2024

9 lutego 2024

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Monika Garbaczewska
Czytaj więcej o: Kwartalny harmonogram planowanych do przeprowadzenia form wsparcja I kwartał 2024

Nieodpłatnie usługi prawnika

8 lutego 2024

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach  projektu „Równość+” realizowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne, Działanie 09.05 Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej, będą świadczone nieodpłatnie usługi prawnika

 - w miesiącu lutym 2024 roku  w dniu
12.02.2024 r.(poniedziałek)  w godz. 10:00-14:30
19.02.2024 r.(poniedziałek) w godz. 10:00-14:30
26.02.2024 r.(poniedziałek) w godz. 12:00-17:00
           

Zapraszamy  osoby zainteresowane  do skorzystania z nieodpłatnych usług prawnika,
który przyjmuje w siedzibie Beneficjenta, Ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój.

Wizytę można ustalić telefonicznie: (41) 234 56 87; (41) 234 56 90; 506 187 518.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Dorota Boroń
Czytaj więcej o: Nieodpłatnie usługi prawnika

Ogłoszenie

2 lutego 2024

Pliki do pobrania
Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Anna Syska
Czytaj więcej o: Ogłoszenie

Informacja o wynikach naboru

2 lutego 2024

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Anna Syska
Czytaj więcej o: Informacja o wynikach naboru

Ogłoszenie

18 stycznia 2024

Informacja

16 stycznia 2024

Kwartalny harmonogram planowanych do przeprowadzenia form wsparcja I kwartał 2024

5 stycznia 2024

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Monika Garbaczewska
Czytaj więcej o: Kwartalny harmonogram planowanych do przeprowadzenia form wsparcja I kwartał 2024

Tygodnik Ponidzia

3 stycznia 2024

Powiększ

 

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Dorota Kowalczyk
Czytaj więcej o: Tygodnik Ponidzia

Program Wyrównywania Różnic Miedzy Regionami III w 2024

3 stycznia 2024

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju informuje, iż w dniu 13.11.2023 r. Zarząd PFRON przyjął „Kierunki  działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów ,,Programu  wyrównywania różnic między regionami III”  w 2024 roku. Zgodnie z przyjętymi kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi  w 2024 roku realizowane będą następujące obszary programu:

1) obszar A - zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do 197 000,00 na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych obejmujący część kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne. Adresatami programu są zarządcy w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych,

2) obszar B - likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych, środowiskowych domach samopomocy, centrach i klubach integracji społecznej  lub przedsiębiorstwach społecznych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się   i komunikowania. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi   do 176  000,00 zł na każdy projekt. Adresaci programu to gminy, powiaty oraz podmioty, które prowadzą: placówki edukacyjne, środowiskowe domy samopomocy, centra i kluby integracji społecznej i podmioty posiadające status przedsiębiorstwa społecznego, zatrudniające osoby niepełnosprawne,

3) obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do 74 500,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku. Adresaci programu to gminy, powiaty, organizacje pozarządowe,

4) obszar D - likwidacja barier transportowych. Adresatami programu są placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej oraz gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do:

 1. 144 000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych ,,mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi  do przewozu osób na wózkach inwalidzkich, 
 2. 117 500,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych ,,mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
 3. 351 500,00 zł dla autobusów,

5) obszar E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach  dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi 17 500,00 na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała  z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu. Adresatami programu są gminy, powiaty, organizacje pozarządowe oraz szkoły wyższe,

6) obszar F- tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy oraz zakładów aktywności zawodowej. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 17 500,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej tworzone w wyniku realizacji projektu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 192 000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej, środowiskowego domu samopomocy lub zakładu aktywności zawodowej. Adresaci programu to jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe.

7) obszar G - skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Warunkiem udziału w programie jest nieposiadanie:

 1. wymagalnych zobowiązań wobec PFRON
 2. zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON
 3. wymagalnych zobowiązań wobec ZUS i US.

 

Maksymalne dofinansowanie ze środków PFRON wynosi do:

35% kosztów realizacji projektu w obszarze A,

35% kosztów realizacji projektu w obszarze B ,

50% kosztów realizacji projektu w obszarze C,

75% kosztów realizacji projektu w obszarze D ,

85% kosztów realizacji projektu w obszarze D w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej,

 20% całkowitych kosztów realizacji projektu wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych  w obszarze E ,

80% kosztów realizacji projektu w obszarze F na remont,

70% kosztów realizacji projektu w obszarze na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej  w WTZ,

30% wartości środków algorytmu planowanych w danym roku przez powiat na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych w obszarze G.    

     

W przypadku zainteresowania przystąpieniem do programu w obszarach B,C,D,F i G realizatorem jest samorząd powiatowy. W związku z powyższym, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju zwraca się z prośbą o pisemną informację w nieprzekraczalnym terminie do 12.01.2024 r. na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100  Busko-Zdrój, tel. 41 234 56 88 w celu przesłania stosownego wniosku.

     W przypadku  obszaru A oraz E  projektodawca składa wniosek bezpośrednio do właściwego oddziału PFRON w trybie ciągłym. 

    Nadmieniamy, iż dodatkowe informacje na temat procedur realizacji programu są dostępne na stronie PFRON ww.pfron.org.pl.     

 

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Agnieszka Milewska
Czytaj więcej o: Program Wyrównywania Różnic Miedzy Regionami III w 2024

Równość +

2 stycznia 2024

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku–Zdroju informuje, iż wraz ze Stowarzyszeniem „Rodzina - Wspólna Troska” przystąpiło do realizacji Projektu partnerskiego pn. „Równość +” współfinansowanego w ramach Priorytetu 9. Usługi społeczne i zdrowotne, Działania 09.05 Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 541 047,48 zł,
przy czym kwota dofinansowania stanowi 2 397 047,48 zł

Okres realizacji Projektu: od 01.01.2024 r. do 31.12.2025 r.

Celem głównym projektu będzie poprawa jakości funkcjonowania systemu pomocy rodzinie poprzez zwiększenie dostępności usług społecznych oraz wsparcia rodziny dla 862 osób  (566 kobiet, 296 mężczyzn) z grupy docelowej (rodziny, w tym rodziny dysfunkcyjne lub rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, rodziny z dziećmi i ich otoczenia, rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, rodziny wielodzietne, rodziny osób z niepełnosprawnościami, osoby doświadczające przemocy, ofiary przemocy, w tym przemocy w rodzinie i ich otoczenie, dzieci pozbawione opieki rodzicielskiej).

Projekt przyczyni się do poprawy jakości i poszerzenia usług społecznych poprzez wsparcie na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodziny.

W ramach projektu „Równość +” będzie można skorzystać m.in. z następujących usług:

 • pomoc psychologiczna, socjalna oraz konsultanta ds. rodziny;
 • dyżur prawnika oraz lekarza psychiatry;
 • pomoc terapeuty uzależnień/specjalisty do pracy z osobami stosującymi przemoc
  w rodzinie;
 • terapeuty rodzinnego oraz psychoterapeuty;
 • interwencje kryzysowe;
 • grupy wsparcia dla młodzieży, dla osób doznających przemocy i znajdujących się
  w kryzysie oraz dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej;
 • aktywizacja społeczna w ramach grup wsparcia;
 • zapewnienie czasowego schronienia – Hostelu, w tym potrzeb bytowych;
 • zwrot kosztów dojazdów na spotkania ze specjalistami z OIK;
 • wsparcie asystentów dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej;
 • aktywizacja społeczna w postaci karnetów na basen dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej;
 • aktywizacja społeczno-kulturowo-edukacyjna dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej;
 • zajęcia logopedyczne;
 • trening biofeedback;
 • integracja sensoryczna;
 • zajęcia z karate;
 • warsztaty artystyczno-plastyczne;
 • specjalistyczne zajęcia terapeutyczne – zajęcia z hipoterapii;
 • półkolonie edukacyjne w trakcie ferii zimowych oraz wakacji;
 • wyjazd edukacyjno-profilaktyczno- integracyjny połączony z warsztatami wychowawczymi;
 • festyn rodzinny „Nie ma jak Rodzina”.

Wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem ze wsparcia w ramach Projektu „Równość +”

zapraszamy do kontaktu:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju,
ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój

Sekretariat: tel. /41/ 234 56 86

Biuro Projektu (pok. nr 8): tel. /41/ 234 56 81

 

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Monika Garbaczewska
Czytaj więcej o: Równość +

Ogłoszenie

2 stycznia 2024