Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Prosto z Serca - Rodzina Zastępcza

10 kwietnia 2024

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Justyna Twardy, Beata Smodrzewska
Czytaj więcej o: Prosto z Serca - Rodzina Zastępcza

Ogłoszenie

8 kwietnia 2024

 

 

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Anna Syska
Czytaj więcej o: Ogłoszenie

Informacja o wynikach naboru

8 kwietnia 2024

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Anna Syska
Czytaj więcej o: Informacja o wynikach naboru

Życzenia Wielkanocne

29 marca 2024

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Anna Syska
Czytaj więcej o: Życzenia Wielkanocne

Nieodpłatnie usługi prawnika

25 marca 2024

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach  projektu „Równość+” realizowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne, Działanie 09.05 Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej, będą świadczone nieodpłatnie usługi prawnika

- w miesiącu kwietniu 2024 roku  w dniu
08.04.2024 r.(poniedziałek)    w godz. 10:00-14:30
15.04.2024 r.(poniedziałek) w godz. 10:00-14:30
22.04.2024 r.(poniedziałek) w godz. 10:00-14:30
29.04.2024 r.(poniedziałek) w godz. 12:00-17:00
           

Zapraszamy  osoby zainteresowane  do skorzystania z nieodpłatnych usług prawnika,
który przyjmuje w siedzibie Beneficjenta, Ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój.

Wizytę można ustalić telefonicznie: (41) 234 56 87; (41) 234 56 90; 506 187 518.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Dorota Boroń
Czytaj więcej o: Nieodpłatnie usługi prawnika

Fundacja Możesz Więcej projekt pn. “Nie bój się działać!”

20 marca 2024

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Agnieszka Milewska
Czytaj więcej o: Fundacja Możesz Więcej projekt pn. “Nie bój się działać!”

Informacja o wynikach naboru

18 marca 2024

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Anna Syska
Czytaj więcej o: Informacja o wynikach naboru

Ogłoszenie

18 marca 2024

Pobierz:

Ogłoszenie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Anna Syska
Czytaj więcej o: Ogłoszenie

Spot: Prosto z Serca - Rodzina Zastępcza

8 marca 2024

Nieodpłatnie usługi prawnika

4 marca 2024

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach  projektu „Równość+” realizowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne, Działanie 09.05 Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej, będą świadczone nieodpłatnie usługi prawnika

 - w miesiącu marcu 2024 roku  w dniu

 

04.03.2024 r.(poniedziałek)  w godz. 10:00-14:30

11.03.2024 r.(poniedziałek) w godz. 10:00-14:30

18.03.2024 r.(poniedziałek) w godz. 10:00-14:30

25.03.2024 r.(poniedziałek) w godz. 12:00-17:00

Zapraszamy  osoby zainteresowane  do skorzystania z nieodpłatnych usług prawnika,

który przyjmuje w siedzibie Beneficjenta,

Ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój.

Wizytę można ustalić telefonicznie:

(41) 234 56 87; (41) 234 56 90; 506 187 518.

                       

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Dorota Boroń
Czytaj więcej o: Nieodpłatnie usługi prawnika

Komunikat !!!

1 marca 2024

Nabór wniosków „Aktywny samorząd” w 2024 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku- Zdroju informuje, iż  od  1 marca 2024 roku rozpoczęło nabór  wniosków  w ramach  programu "Aktywny samorząd"  Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową oraz Moduł II- pomoc  w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada:

Moduł I - dnia 31 sierpnia 2024 r.

Moduł II

-   dnia 31 marca 2024 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2023/2024),

-  dnia 10 października 2024 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2024/2025).

 

Wnioski można składać drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SOW (System Obsługi Wsparcia finansowego ze środków PFRON) lub  w siedzibie Centrum,  a także drogą pocztową na adres  ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój. W przypadku przesyłki liczy się data stempla pocztowego. Podstawą złożenia wniosku w systemie SOW jest  w szczególności:

- posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego na platformie e-PUAP.

Informujemy, że składanie wniosków w systemie SOW umożliwia:

- w ramach Modułu II otrzymanie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia zwiększonego maksymalnie o kwotę 880 zł (możliwość ta dotyczy tylko tych Wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy),

- w ramach Modułu I uzyskanie dodatkowych 10 punktów  przy ocenie merytorycznej wniosku (preferencja jednorazowa). 

Szczegółowe informacje można uzyskać
w  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Busku- Zdroju
ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój
lub pod numerem telefonu (41) 234 56 88. 

 

 

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Edyta Borek
Czytaj więcej o: Komunikat !!!

Tygodnik Ponidzia

1 marca 2024

Powiększ

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Edyta Borek
Czytaj więcej o: Tygodnik Ponidzia

Informacja o wynikach naboru

20 lutego 2024

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Anna Syska
Czytaj więcej o: Informacja o wynikach naboru
Powiększ zdjęcie

Wycieczka do Kielc w ramach grupy wsparcia dla młodzieży

16 lutego 2024

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w dniu 15.02.2024 r. odbyła się wycieczka dla młodzieży w ramach prowadzonej dla nich grupy wsparcia. Działanie to finansowane było z Projektu pod nazwą: „ROWNOŚĆ +” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne, Działanie 09.05 Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej.

Uczestnicy wycieczki wyruszyli wynajętym busem do Kielc do studia Mobius – hali, zawierającej ok. 900 m2 powierzchni wspinaczkowej. Młodzież swoją przygodę rozpoczęła krótką rozgrzewką oraz szkoleniem z podstaw wspinania się oraz asekuracji. Wszyscy zostali zaopatrzeni w profesjonalny sprzęt wspinaczkowy. Następnie pod fachową opieką pasjonatów – doświadczonych wspinaczy wszyscy mogli próbować swoich sił, mając do dyspozycji trzy fabuły: ocean, kosmos i dżunglę. Uczestnicy dzięki wchodzeniu na wolnostojące kamienie umocowane w ścianie z pomocą asekuracji liną mogli wspinać się na profesjonalne boulderownie, sięgające nawet wysokości 11 m. Na koniec mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności także na niskich formacje do wspinania bez liny. Wszystko to wymagało niesamowitej odwagi i kondycji oraz dużego wysiłku. Zmęczeni, ale zadowoleni udaliśmy się na posiłek do pizzerii „Głodna Małpa”, po czym wróciliśmy busem do Buska-Zdroju.

Dzięki wyjazdowi młodzież miała możliwość sprawdzenia swojej kondycji fizycznej, przełamania oporów, pokonania lęków, potrenowania swoich umiejętności wspinaczkowych oraz wzmocnienia poczucia własnej wartości, a także wiary we własne możliwości.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aleksandra Golba
Czytaj więcej o: Wycieczka do Kielc w ramach grupy wsparcia dla młodzieży

Podpisanie umowy na realizację Projektu partnerskiego pn. „Równość +”

15 lutego 2024

Dnia 14 lutego 2024 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego miało miejsce podpisanie Umowy o dofinansowanie projektu pn. „Równość +” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021–2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Departament Wdrażania Europejskiego reprezentował Pan Andrzej Bętkowski – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego oraz Pani Renata Janik - Wicemarszałek  Województwa Świętokrzyskiego. W imieniu Powiatu Buskiego/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie umowę podpisała Pani Aneta Chwalik – Dyrektor PCPR w Busku-Zdroju oraz Pan Artur Polniak – Skarbnik  Powiatu Buskiego.

Projekt realizowany jest przez Powiat Buski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Busku-Zdroju
pełniącego rolę Lidera oraz Partnera: Stowarzyszenie „Rodzina - Wspólna Troska”. Całkowita wartość projektu wynosi 2 541 047,48 zł, przy czym kwota dofinansowania stanowi  2 397 047,48 zł przy wkładzie własnym w wysokości 144 000,00 zł.

Okres realizacji Projektu: od 01.01.2024 r. do 31.12.2025 r.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości funkcjonowania systemu pomocy rodzinie poprzez zwiększenie dostępności usług społecznych oraz wsparcia rodziny dla 862 osób (566 kobiet, 296 mężczyzn) z grupy docelowej (rodziny, w tym rodziny dysfunkcyjne lub rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, rodziny z dziećmi i ich otoczenia, rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, rodziny wielodzietne, rodziny osób z niepełnosprawnościami, osoby doświadczające przemocy, ofiary przemocy, w tym przemocy w rodzinie i ich otoczenie, dzieci pozbawione opieki rodzicielskiej).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jako Lider w Projekcie „Równość +” realizuje wsparcie w ramach dwóch zadań

  1. Działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej, który oferuje: wsparcie osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych oraz borykającymi się z problemami poprzez:

- możliwość uzyskania profesjonalnej pomocy psychologicznej i socjalnej;

- specjalistyczną opiekę konsultanta ds. Rodziny;

- bezpłatnych porad prawnych;

- możliwość skorzystania z porad lekarza psychiatry;

- możliwość skorzystania z pomocy terapeuty uzależnień/specjalisty do pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie;

- możliwość skorzystania z pomocy terapeuty rodzinnego oraz psychoterapeuty;

- grupy wsparcia dla młodzieży, dla osób doznających przemocy i znajdujących się w kryzysie oraz dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej;

- aktywizację społeczną – jednodniowy wyjazd/wyjście integracyjno-edukacyjne  w ramach grupy wsparcia dla młodzieży;

- zwrot kosztów dojazdów na grupowe i indywidualne spotkania ze specjalistami w OIK.

- kierowcy do dyspozycji w razie interwencji;

- zapewnienie natychmiastowego schronienie oraz potrzeb bytowych osobom znajdującym się
w sytuacjach kryzysowych.

 

  1. Centrum Dla Rodzin – będzie pełnić rolę miejsca gdzie będą realizowane usługi specjalistyczne odpowiadające potrzebom i problemom klientów Ośrodka Interwencji Kryzysowej poprzez realizację poradnictwa specjalistycznego:

- wsparcie asystentów dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej;

- aktywizacja społeczna w postaci karnetów na basen dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej;

- aktywizacja społeczno-kulturowo-edukacyjna dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej;

- zajęcia logopedyczne;

- trening biofeedback;

- integracja sensoryczna;

- „Szkoła dla rodziców”

- szkolenia dla rodziców;

- warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

Działania partnera - Stowarzyszenia Rodzina – Wspólna Troska

  1. Działania profilaktyczno-edukacyjne dla klientów Ośrodka Interwencji Kryzysowej – to  formy wsparcia zaplanowane dla Uczestników Projektu, którzy są klientami Ośrodka Interwencji Kryzysowej poprzez:

- zajęcia z karate

- warsztaty artystyczno-plastyczne; 

- specjalistyczne zajęcia terapeutyczne – zajęcia z hipoterapii;

- półkolonie edukacyjne w trakcie ferii zimowych oraz wakacji;

- wyjazd edukacyjno-profilaktyczno- integracyjny połączony z warsztatami wychowawczymi;

- festyn rodzinny „Nie ma jak Rodzina”.

 

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Monika Garbaczewska
Czytaj więcej o: Podpisanie umowy na realizację Projektu partnerskiego pn. „Równość +”

Projekt dokumentu Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Buskim na lata 2024 - 2026.

12 lutego 2024

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu  Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Buskim na lata 2024 - 2026. Głównym celem konsultacji jest uzyskanie opinii, uwag i propozycji na temat ww. projektu, które przyczynią się do opracowania efektywnego dokumentu w sferze wsparcia i rozwoju pieczy zastępczej w powiecie buskim.

Uwagi do konsultowanego Programu należy zgłaszać w formie pisemnej za pomocą formularza zgłaszania uwag do dnia 23 lutego 2024 roku drogą elektroniczną na adres e-mail: centrum@centrumbusko.pl bądź pocztą tradycyjną na adres: ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój.

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Buskim w latach 2024-2026

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG program pieczy 2024

 

 

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Justyna Zięba
Czytaj więcej o: Projekt dokumentu Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Buskim na lata 2024 - 2026.