S-A-M ,,Samodzielność – Aktywność – Mobilność!”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 kwietnia 2024

Programy Mieszkanie dla absolwenta oraz Dostępne mieszkanie są adresowane do osób z niepełnosprawnością. Ich celem jest wsparcie niezależności oraz ułatwienie podejmowania aktywności zawodowej i społecznej, poprzez zapewnienie mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi programów dostępnymi w dedykowanych im zakładkach: Mieszkanie dla absolwenta oraz Dostępne mieszkanie.

Zgodnie z decyzją Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wnioski o udzielenie wsparcia w ramach programów są przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej poprzez System Obsługi Wsparcia dostępny pod adresem (otwiera nowe okno): https://sow.pfron.org.pl/.

Szczegółowe informacje dotyczące programów obecnie realizowanych przez PFRON znajdują się na stronie internetowej pod adresem (otwiera nowe okno): https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/.