Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

17 listopada 2021

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aleksandra Piątek
Czytaj więcej o: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Informacja

16 listopada 2021

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aleksandra Piątek
Czytaj więcej o: Informacja

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

16 listopada 2021

ZARZĄD POWIATU W BUSKU – ZDROJU

działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r., poz. 1057 z późn. zm.)

ZAPRASZA

Organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) do zgłaszania swoich przedstawicieli do udziału w komisji konkursowej, opiniującej oferty na wsparcie organizacji pozarządowych i innych uprawnionych  podmiotów realizacji zadań publicznych w zakresie działalności pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku”, „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych” na terenie powiatu buskiego w 2022 roku.

Do pobrania:

  • Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej (z załącznikiem) [ PDF ] [ DOC ]
Czytaj więcej o: Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Uchwała Nr 651/2021 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

16 listopada 2021

Uchwała Nr 651/2021
Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku”, „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych” w 2022 roku

Do pobrania:

  • Uchwała w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku”, „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych” w 2022 roku [ DOCX ] [ PDF ]
  • Rozporządzenie w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań [ PDF ]
Czytaj więcej o: Uchwała Nr 651/2021 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

15 listopada 2021

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

15 listopada 2021

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

10 listopada 2021

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Monika Garbaczewska
Czytaj więcej o: ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Informacja

8 listopada 2021

Powiększ

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Anna Syska
Czytaj więcej o: Informacja

Czasopismo "Doradca w Pomocy Społecznej"

3 listopada 2021

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Anna Syska
Czytaj więcej o: Czasopismo "Doradca w Pomocy Społecznej"

Warsztaty grupowe z pedagogiem w miesiącu listopadzie 2021 roku

3 listopada 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Rodzina  w Centrum” współfinansowanego w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 warsztaty grupowe  z pedagogiem w miesiącu listopadzie 2021 roku będą odbywać się w następujących terminach:                       

      15.11.2021 r. (poniedziałek) w godz. 15:30-18:30 (warsztaty dla rodziców)
 22.11.2021 r. (poniedziałek) w godz. 15:30-18:30 (warsztaty dla dzieci)

Zapraszamy  osoby zainteresowane  do udziału w warsztatach, które odbywają się
w siedzibie Beneficjenta:
Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój
Zapisy pod numerem: (41) 234 56 87; (41) 234 56 90; 506 187 518.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Magdalena Kowalska
Czytaj więcej o: Warsztaty grupowe z pedagogiem w miesiącu listopadzie 2021 roku

Grupa wsparcia dla osób doznających przemocy i znajdujących się w kryzysie w miesiącu listopadzie 2021 roku

3 listopada 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Rodzina  w Centrum” współfinansowanego w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 grupa wsparcia dla osób doznających przemocy i znajdujących się w kryzysie w miesiącu listopadzie 2021 roku  odbędzie się w następującym terminie:                       

      10.11.2021 r. (środa) w godz. 15:00-17:00

Zapraszamy osoby zainteresowane do udziału w grupie wsparcia, która odbywa się
w siedzibie Beneficjenta:
Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój
Zapisy pod numerem: (41) 234 56 87; (41) 234 56 90; 506 187 518.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Magdalena Kowalska
Czytaj więcej o: Grupa wsparcia dla osób doznających przemocy i znajdujących się w kryzysie w miesiącu listopadzie 2021 roku

Grupa wsparcia dla młodzieży w miesiącu listopadzie 2021 roku

3 listopada 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Rodzina   w Centrum” współfinansowanego w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 grupa wsparcia dla młodzieży w miesiącu listopadzie 2021 roku  odbędzie się w następującym terminie:                       

      24.11.2021 r. (środa) w godz. 15:00-17:00

Zapraszamy osoby zainteresowane do udziału w grupie wsparcia, która odbywa się
w siedzibie Beneficjenta:

  1. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój

Zapisy pod numerem: (41) 234 56 87; (41) 234 56 90; 506 187 518.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Magdalena Kowalska
Czytaj więcej o: Grupa wsparcia dla młodzieży w miesiącu listopadzie 2021 roku

Usługi terapeuty uzależnień/specjalisty do pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie w miesiącu listopadzie 2021 roku

2 listopada 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Rodzina  w Centrum” współfinansowanego w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 usługi terapeuty uzależnień/specjalisty do pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie w miesiącu listopadzie 2021 roku będą świadczone w następujących terminach:                       

 03.11.2021 r. (środa)       w godz. 14:30-18:00
17.11.2021 r. (środa)       w godz. 14:30-18:00

Zapraszamy  osoby zainteresowane  do skorzystania z nieodpłatnych usług
terapeuty uzależnień/specjalisty do pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie,
który przyjmuje w siedzibie Beneficjenta:
Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój
Wizytę można ustalić telefonicznie: (41) 234 56 87; (41) 234 56 90; 506 187 518.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Magdalena Kowalska
Czytaj więcej o: Usługi terapeuty uzależnień/specjalisty do pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie w miesiącu listopadzie 2021 roku

Usługi terapeuty rodzinnego w miesiącu listopadzie 2021

2 listopada 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Rodzina  w Centrum” współfinansowanego w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 usługi terapeuty rodzinnego w miesiącu listopadzie 2021 roku będą świadczone w następujących terminach:                       

 04.11.2021 r. (czwartek)       w godz. 15:30-17:30
09.11.2021 r. (wtorek)       w godz. 15:30-18:00
18.11.2021 r. (czwartek)       w godz. 15:30-17:30
25.11.2021 r. (czwartek)       w godz. 15:30-18:00

Zapraszamy  osoby zainteresowane  do skorzystania z nieodpłatnych usług terapeuty rodzinnego,

który przyjmuje w siedzibie Beneficjenta: Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój

Wizytę można ustalić telefonicznie: (41) 234 56 87; (41) 234 56 90; 506 187 518.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Magdalena Kowalska
Czytaj więcej o: Usługi terapeuty rodzinnego w miesiącu listopadzie 2021

Usługi lekarza psychiatry w miesiącu listopadzie 2021

2 listopada 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Rodzina   w Centrum” współfinansowanego w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 usługi lekarza psychiatry w miesiącu listopadzie 2021 roku będą świadczone w następujących terminach:                       

   09.11.2021 r. (wtorek)       w godz. 11:30-13:30
     23.11.2021 r. (wtorek)          w godz. 11:30-13:30

Zapraszamy osoby zainteresowane  do skorzystania z nieodpłatnych usług lekarza psychiatry, który przyjmuje
w Poradni Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Busku-Zdroju.
Wizytę można ustalić telefonicznie: (41) 234-56-87 lub (41) 234-56-90 lub osobiście
w siedzibie Centrum, ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Magdalena Kowalska
Czytaj więcej o: Usługi lekarza psychiatry w miesiącu listopadzie 2021

Usługi prawnika

27 października 2021

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Rodzina   w Centrum” współfinansowanego w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 usługi prawnika

 

                 - w miesiącu listopadzie 2021 roku będą świadczone w następujących terminach:

                        03.11.2021 r. (środa)             w godz. 12:00-16:00

                        08.11.2021 r. (poniedziałek) w godz. 09:00-12:00

                        16.11.2021 r. (wtorek)          w godz. 13:00-16:00

                        23.11.2021 r. (wtorek)          w godz. 13:00-16:00

                        30.11.2021 r. (wtorek)          w godz. 13:00-16:00 

                       

Zapraszamy  osoby zainteresowane  do skorzystania z nieodpłatnych usług prawnika,

który przyjmuje w siedzibie Beneficjenta, Ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój.

Wizytę można ustalić telefonicznie: (41) 234 56 87; (41) 234 56 90; 506 187 518.

 

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Dorota Boroń
Czytaj więcej o: Usługi prawnika