Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Usługi lekarza psychiatry w miesiącu wrześniu 2021 roku

1 września 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Rodzina   w Centrum” współfinansowanego w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 usługi lekarza psychiatry w miesiącu wrześniu  2021 roku będą świadczone w następujących terminach:                       

 14.09.2021 r. (wtorek)       w godz. 11:30-13:30
     28.09.2021 r. (wtorek)          w godz. 11:30-13:30

Zapraszamy osoby zainteresowane  do skorzystania z nieodpłatnych usług lekarza psychiatry, który przyjmuje
w Poradni Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Busku-Zdroju.

Wizytę można ustalić telefonicznie: (41) 234-56-87 lub (41) 234-56-90 lub osobiście
w siedzibie Centrum, ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Magdalena Kowalska
Czytaj więcej o: Usługi lekarza psychiatry w miesiącu wrześniu 2021 roku

„RODZINA W CENTRUM”

1 września 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku–Zdroju informuje, iż wraz ze Stowarzyszeniem „Rodzina - Wspólna Troska” przystąpiło do realizacji Projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum” współfinansowanego w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 041 912,48 zł, przy czym kwota dofinansowania stanowi 952 086,08 zł przy wkładzie własnym w wysokości 89 826,40 zł.

Okres realizacji Projektu: od 01.09.2021 r. do 30.06.2023 r.

Celem głównym projektu będzie poprawa jakości funkcjonowania systemu pomocy rodzinie poprzez zwiększenie dostępności usług społecznych oraz wsparcia rodziny dla 642 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym na terenie Powiatu Buskiego. Projekt przyczyni się do poprawy jakości i poszerzenia usług społecznych poprzez wsparcie na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodziny.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jako Lider w Projekcie „Rodzina w Centrum” będzie realizowało wsparcie w ramach dwóch zadań:

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Dorota Kowalczyk
Czytaj więcej o: „RODZINA W CENTRUM”

Usługi prawnika w miesiącu wrześniu

1 września 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Rodzina    w Centrum” współfinansowanego w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 usługi prawnika

  - w miesiącu wrześniu  2021 roku będą świadczone w następujących terminach:

                        16.09.2021 r. (czwartek)       w godz. 13:00-17:00

                        20.09.2021 r. (poniedziałek) w godz. 10:00-14:00

                        21.09.2021 r. (wtorek)          w godz. 13:00-17:00

                        28.09.2021 r. (wtorek)          w godz. 13:00-17:00

Zapraszamy  osoby zainteresowane  do skorzystania z nieodpłatnych usług prawnika, który przyjmuje w siedzibie Beneficjenta, Ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój. Wizytę można ustalić telefonicznie: (41) 234 56 87; (41) 234 56 90; 506 187 518.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Dorota Boroń
Czytaj więcej o: Usługi prawnika w miesiącu wrześniu

Zakończenie Projektu „Dla Dobra Rodziny”

31 sierpnia 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju wraz z Gminą Busko-Zdrój/Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Busku Zdroju oraz Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach/Centrum Kształcenia Zawodowego w Busku-Zdroju w okresie od 1 stycznia 2019 do 31 sierpnia 2021 roku realizowało projekt partnerski pn. „Dla Dobra Rodziny”. Był on współfinansowany w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty pozakonkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Wartość całego projektu wyniosła 2 963 610,00 zł.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Dorota Kowalczyk
Czytaj więcej o: Zakończenie Projektu „Dla Dobra Rodziny”

Informacja o wynikach

26 sierpnia 2021

Dodane przez: Magdalena Kowalska
Czytaj więcej o: Informacja o wynikach

Informacja o wynikach

26 sierpnia 2021

Dodane przez: Magdalena Kowalska
Czytaj więcej o: Informacja o wynikach

Informacja o wynikach

23 sierpnia 2021

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aleksandra Piątek
Czytaj więcej o: Informacja o wynikach
Powiększ zdjęcie

Wycieczka w góry świętokrzyskie w ramach grupy wsparcia dla młodzieży

20 sierpnia 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w dniu 17.08.2021 r. odbyła się wycieczka dla dzieci w ramach na grupy wsparcia dla młodzieży. Działanie to finansowane było z Projektu pod nazwą: „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1. – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Wycieczka rozpoczęła się o godzinie 7:45, gdzie wszyscy uczestniczy wyruszyli w góry świętokrzyskie. Pierwszą z przewidzianych atrakcji było zwiedzenie galerii „Tajemnice klejnotów” w miejscowości Święta Katarzyna. Młodzież miała możliwość poszerzenia swojej wiedzy o geologii, mineralogii i gemmologii w oparciu o eksponaty znajdujące się w galerii. Przewodnik opowiadał o powstawaniu minerałów i ich wykorzystywaniu w różnych dziedzinach. Uświadamiał, jak ważną rolę pełnią one w branży jubilerskiej, rzemiośle artystycznym nauce oraz w przemyśle wysokiej techniki. Dzieci miały możliwość zobaczenia kolekcji minerałów z całego świata, w tym kamieni szlachetnych, nie poddanych obróbce szlifierskiej. Następnym punktem wycieczki był klasztor bernardynek i kościół w Świętej Katarzynie. Przewodnik opowiedział o historii tego miejsca. Dalej uczestniczy wycieczki udali się do Puszczy Jodłowej gdzie zobaczyli kapliczkę i źródełko świętego Franciszka. Następnie wycieczkowicze ruszyli na Łysą Górę - Święty Krzyż. Po zwiedzeniu Klasztoru Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej oraz Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego młodzież udała się na obiad. Po posiłku i odpoczynku wszyscy przeszli szlakiem do Nowej Słupi. Na końcu trasy czekał bus, którym uczestnicy wrócili do Buska-Zdroju.

Dzięki wyjazdowi młodzież miała możliwość zobaczenia nowych miejsc, spędzenia miło czasu oraz lepszego poznania się.

 

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Urszula Surma-Bednarska
Czytaj więcej o: Wycieczka w góry świętokrzyskie w ramach grupy wsparcia dla młodzieży

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

19 sierpnia 2021

Załączniki

 

 

1. Zaproszenie do złożenia Oferty cenowej  pobierz

2. Oferta cenowa pobierz

3.  Klauzula informacyjna RODO  pobierz

 

 

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Magdalena Kowalska
Czytaj więcej o: ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

19 sierpnia 2021

Załączniki

 

 

1. Zaproszenie do złożenia Oferty cenowej  pobierz

2. Oferta cenowa pobierz

3.  Klauzula informacyjna RODO  pobierz

 

 

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Magdalena Kowalska
Czytaj więcej o: ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Informacja o wynikach

19 sierpnia 2021

Dodane przez: Magdalena Kowalska, Przekazała do publikacji: Aleksandra Piątek
Czytaj więcej o: Informacja o wynikach

Informacja o wynikach

18 sierpnia 2021

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aleksandra Piątek
Czytaj więcej o: Informacja o wynikach

Informacja o wynikach

17 sierpnia 2021

Dodane przez: Magdalena Kowalska, Przekazała do publikacji: Aleksandra Piątek
Czytaj więcej o: Informacja o wynikach

Informacja o wynikach

16 sierpnia 2021

Dodane przez: Magdalena Kowalska, Przekazała do publikacji: Aleksandra Piątek
Czytaj więcej o: Informacja o wynikach

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

16 sierpnia 2021

 

Załączniki

 

 

1. Zaproszenie do złożenia Oferty cenowej pobierz

2. Oferta cenowa pobierz

3.  Klauzula informacyjna RODO  pobierz

4. Załącznik nr 2 do Oferty cenowej   pobierz

 

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Magdalena Kowalska
Czytaj więcej o: ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Informacja o wynikach

13 sierpnia 2021

Dodane przez: Magdalena Kowalska, Przekazała do publikacji: Aleksandra Piątek
Czytaj więcej o: Informacja o wynikach