Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Informacja

1 marca 2022

Podczas ostatniej wideokonferencji Zarządu ZPP dyskutowano o pomocy na rzecz uchodźców z Ukrainy. Jedną z form wsparcia – zaproponowaną przez Wiceprezesa Zarządu ZPP, Starostę Łańcuckiego pana Adama Krzysztonia – jest możliwość kierowania środków finansowych na konto Fundacji Semper Fidelis na rzecz Archidiecezji Lwowskiej.


Konto ww. Fundacji: Bank Pekao S.A. nr
 10 1240 4751 1111 0010 8657 0263.
W tytule przelewu należy wpisać: „UKRAINA”.

 Wsparcie można również kierować za pośrednictwem innych ogólnopolskich organizacji świadczących pomoc.


Wśród nich mogą być te, które znajdują się pod linkiem:
https://www.zpp.pl/artykul/2429-chcesz-pomoc-naszym-sasiadom-z-ukrainy

 

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Anna Syska
Czytaj więcej o: Informacja

INFORMACJA

1 marca 2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Rodzina w Centrum” współfinansowanego w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 usługi prawnika

                  - w miesiącu marcu 2022 roku będą świadczone w następujących terminach:

                         01.03.2022 r. (wtorek)          w godz. 08:30-13:00

                        09.03.2022 r. (środa)             w godz. 12:00-16:30

                        10.03.2022 r. (czwartek)      w godz. 13:00-15:30

                        17.03.2022 r. (czwartek)      w godz. 13:00-15:30

                        18.03.2022 r. (piątek)            w godz. 08:30-12:00

                        31.03.2022 r. (czwartek)       w godz. 13:00-15:30

                       

Zapraszamy  osoby zainteresowane  do skorzystania z nieodpłatnych usług prawnika,
który przyjmuje w siedzibie Beneficjenta,
Ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój.

Wizytę można ustalić telefonicznie: (41) 234 56 87; (41) 234 56 90; 506 187 518.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Dorota Boroń
Czytaj więcej o: INFORMACJA

Bezpłatna pomoc psychologiczna

1 marca 2022

Zapraszamy na indywidualne spotkania z psychologiem wszystkich cudzoziemców, uchodźców oraz osoby, które przeżywają:

 • kryzys,
 • trudności spowodowane traumatycznymi doświadczeniami,
 • szok kulturowy,
 • trudności związane ze zmianą statusu, pozycji, roli społecznej,
 • rozłąkę z rodziną,
 • niepewność, lęk, stres.

Wspólnie poszukajmy rozwiązań dla napotykanych problemów. Przyjdź po wsparcie!

Oferowana przez nas pomoc jest bezpłatna.

Zapraszamy do kontaktu: (41) 234-56-87.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Dorota Kowalczyk
Czytaj więcej o: Bezpłatna pomoc psychologiczna

Pomoc medyczna dla obywateli Ukrainy – zasady udzielania i rozliczania świadczeń

28 lutego 2022

W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie do Polski przybywają obywatele tego państwa, szukając m.in. schronienia i pomocy.
Wśród nich są osoby, które potrzebują lub będą potrzebować pomocy medycznej.
Obywatelowi Ukrainy, który przybył do Polski w związku z agresją militarną Rosji na teren Ukrainy, i który zgłosi się z problemem zdrowotnym do lekarza rodzinnego, poradni specjalistycznej, czy szpitala należy udzielić adekwatnej pomocy medycznej [1].
Świadczenia udzielone obywatelom Ukrainy rozliczy Narodowy Fundusz Zdrowia

 

Specjalne przepisy

Rząd przygotowuje specjalne rozwiązania prawne, które umożliwią rozliczenie świadczeń medycznych, udzielonych obywatelom Ukrainy przybywającym do RP w związku z agresją militarną Rosji na teren Ukrainy.

WAŻNE!

Dotyczy to obywatela Ukrainy, który posiada zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r., w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Przepisy obejmą placówki medyczne, które mają podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zmiany w prawie będą obowiązywały z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 roku.

Udzielenie i rozliczenie świadczeń jak dla polskich pacjentów

Zasady udzielania świadczeń medycznych dla obywateli Ukrainy oraz ich rozliczania będą identyczne, jak w przypadku polskich pacjentów. Obywatele Ukrainy będą posiadać dodatkowy tytuł uprawniający do świadczeń zdrowotnych w Polsce.

Za świadczenia zapłaci Narodowy Fundusz Zdrowia ze środków z budżetu państwa. Podstawą rozliczeń będą stawki zapisane w umowach z NFZ.

Pacjent z Ukrainy. Jak powinny zachować się placówki medyczne?

Trwa przygotowanie specjalnych rozwiązań prawnych, ale świadczeniodawcy, gdy trafi do nich pacjent z Ukrainy, już teraz:

 • nie powinni odmawiać mu pomocy
 • nie powinni odsyłać pacjenta do innego świadczeniodawcy
 • nie powinni domagać się od niego zapłaty za udzielone świadczenia i nie powinni wystawiać za nie faktur
 • powinni ewidencjonować odrębnie każdy przypadek udzielenia pomocy obywatelowi Ukrainy na podstawie danych z paszportu i/lub z innego dokumentu podróży albo z zaświadczenia wydanego przez Straż Graniczną RP.
WAŻNE!

Sprawozdawanie i rozliczanie z OW NFZ świadczeń zdrowotnych udzielonych obywatelom Ukrainy w ramach umów z NFZ, będzie możliwe niezwłocznie po uchwaleniu specjalnej ustawy i określeniu szczegółowych rozwiązań rozliczeniowych.

Źródło: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/pomoc-medyczna-dla-obywateli-ukrainy-zasady-udzielania-i-rozliczania-swiadczen,8149.html

Czytaj więcej o: Pomoc medyczna dla obywateli Ukrainy – zasady udzielania i rozliczania świadczeń

Warsztaty grupowe z pedagogiem w miesiącu marcu 2022 roku

28 lutego 2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Rodzina w Centrum” współfinansowanego w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 warsztaty grupowe z pedagogiem w miesiącu marcu 2022 roku będą odbywać się w następujących terminach:                       

       21.03.2022 r. (poniedziałek) w godz. 15:30-18:30 (warsztaty dla rodziców)
 28.03.2022 r. (poniedziałek) w godz. 15:30-18:30 (warsztaty dla dzieci)

Zapraszamy  osoby zainteresowane  do udziału w warsztatach, które odbywają się
w siedzibie Beneficjenta:
ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój

Zapisy pod numerem: (41) 234 56 87; (41) 234 56 90; 506 187 518.

Dodany przez: Magdalena Kowalska
Czytaj więcej o: Warsztaty grupowe z pedagogiem w miesiącu marcu 2022 roku

Grupa wsparcia dla młodzieży w miesiącu marcu 2022 roku

28 lutego 2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Rodzina w Centrum” współfinansowanego w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 grupa wsparcia dla młodzieży w miesiącu marcu 2022 roku  odbędzie się w następującym terminie:                       

      08.03.2022 r. (wtorek) w godz. 15:00-17:00

Zapraszamy osoby zainteresowane do udziału w grupie wsparcia, która odbywa się
w siedzibie Beneficjenta:
ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój

Zapisy pod numerem: (41) 234 56 87; (41) 234 56 90; 506 187 518.

Dodany przez: Magdalena Kowalska
Czytaj więcej o: Grupa wsparcia dla młodzieży w miesiącu marcu 2022 roku

Grupa wsparcia dla osób doznających przemocy i znajdujących się w kryzysie w miesiącu marcu 2022 roku

28 lutego 2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Rodzina w Centrum” współfinansowanego w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 grupa wsparcia dla osób doznających przemocy i znajdujących się w kryzysie w miesiącu marcu 2022 roku  odbędzie się w następującym terminie:                       

      23.03.2022 r. (środa) w godz. 15:00-17:00

Zapraszamy osoby zainteresowane do udziału w grupie wsparcia, która odbywa się
w siedzibie Beneficjenta:
ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój

Zapisy pod numerem: (41) 234 56 87; (41) 234 56 90; 506 187 518.

Dodany przez: Magdalena Kowalska
Czytaj więcej o: Grupa wsparcia dla osób doznających przemocy i znajdujących się w kryzysie w miesiącu marcu 2022 roku

INFORMACJE DLA OBYWATELI UKRAINY / ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

28 lutego 2022

Usługi terapeuty uzależnień/specjalisty do pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie w miesiącu marcu 2022 roku

28 lutego 2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Rodzina w Centrum” współfinansowanego w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 usługi terapeuty uzależnień/specjalisty do pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie w miesiącu marcu 2022 roku będą świadczone w następujących terminach:                       

02.03.2022 r. (środa)       w godz. 14:30-18:00
09.03.2022 r. (środa)       w godz. 14:30-18:00
18.03.2022 r. (piątek)      w godz. 13:30-18:00
 23.03.2022 r. (środa)       w godz. 14:30-18:00

Zapraszamy  osoby zainteresowane  do skorzystania z nieodpłatnych usług terapeuty uzależnień/specjalisty do pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie, który przyjmuje
w siedzibie Beneficjenta: ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój

Wizytę można ustalić telefonicznie: (41) 234 56 87; (41) 234 56 90; 506 187 518.

Dodany przez: Magdalena Kowalska
Czytaj więcej o: Usługi terapeuty uzależnień/specjalisty do pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie w miesiącu marcu 2022 roku

Usługi terapeuty rodzinnego w miesiącu marcu 2022 roku

28 lutego 2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Rodzina w Centrum” współfinansowanego w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 usługi terapeuty rodzinnego w miesiącu marcu 2022 roku będą świadczone w następujących terminach:                       

 03.03.2022 r. (czwartek)       w godz. 15:30-17:30
10.03.2022 r. (czwartek)       w godz. 15:30-18:00
17.03.2022 r. (czwartek)       w godz. 15:30-17:30
24.03.2022 r. (czwartek)       w godz. 15:30-18:00

Zapraszamy  osoby zainteresowane  do skorzystania z nieodpłatnych usług terapeuty rodzinnego, który przyjmuje w siedzibie Beneficjenta:
ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój

Wizytę można ustalić telefonicznie: (41) 234 56 87; (41) 234 56 90; 506 187 518.

Dodany przez: Magdalena Kowalska
Czytaj więcej o: Usługi terapeuty rodzinnego w miesiącu marcu 2022 roku

Usługi lekarza psychiatry w miesiącu marcu 2022 roku

28 lutego 2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Rodzina w Centrum” współfinansowanego w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 usługi lekarza psychiatry w miesiącu marcu 2022 roku będą świadczone w następujących terminach:                       

   01.03.2022 r. (wtorek)       w godz. 11:30-13:30
  22.03.2022 r. (wtorek)        w godz. 11:30-13:30

Zapraszamy osoby zainteresowane  do skorzystania z nieodpłatnych usług lekarza psychiatry, który przyjmuje w Poradni Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Busku-Zdroju.

Wizytę należy ustalić telefonicznie: (41) 234-56-87 lub (41) 234-56-90 lub osobiście
w siedzibie Centrum, ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój.

Dodany przez: Magdalena Kowalska
Czytaj więcej o: Usługi lekarza psychiatry w miesiącu marcu 2022 roku

Miejsca dla uchodźców z Ukrainy

28 lutego 2022

Starosta Buski informuje, że w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Winiarach, Winiary 58, 28-136 Nowy Korczyn   przygotowane jest 30 miejsc dla uchodźców z Ukrainy.  Osoby które będą chciały skorzystać z tych miejsc prosimy o kontakt pod nr. tel. 604 456 270 lub 698 907 443.

 

Źródło: https://www.powiat.busko.pl/pl/

 

Czytaj więcej o: Miejsca dla uchodźców z Ukrainy

INFORMACJA

25 lutego 2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w  Busku-Zdroju informuje, iż w dniu 1 marca 2022 r.  zostanie uruchomiony nabór wniosków w ramach programu ,,Aktywny Samorząd’’:

 • Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową. Wnioski będzie można składać od dnia 01.03.2022 r. do dnia 31.08.2022 r.

 

 • Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Wnioski będzie można składać od dnia 01.03.2022 r. do dnia 31.03.2022 r. dotyczących roku akademickiego 2021/2022) oraz od dnia 12.09.2022 r. do dnia 10.10.2022 r. (dotyczących roku akademickiego 2022/2023)

 

Wnioski można składać w formie elektronicznej
przez System Obsługi Wsparcia SOW
bez wychodzenia z domu oraz w wersji papierowej w siedzibie Centrum.

Z powyższego dofinansowania mogą skorzystać osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz spełniające kryteria programowe.

Zapraszamy do składania wniosków

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Edyta Borek
Czytaj więcej o: INFORMACJA

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

24 lutego 2022

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aleksandra Piątek
Czytaj więcej o: INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Trzeci stopień alarmowy CRP na terenie całego kraju

23 lutego 2022

Informacja

22 lutego 2022