Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Grupa wsparcia dla młodzieży w miesiącu grudniu 2021 roku

1 grudnia 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Rodzina w Centrum”
współfinansowanego w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 grupa wsparcia dla młodzieży
w miesiącu grudniu 2021 roku  odbędzie się w następującym terminie:                       

      01.12.2021 r. (środa) w godz. 15:00-17:00

Zapraszamy osoby zainteresowane do udziału w grupie wsparcia, która odbywa się
w siedzibie Beneficjenta:
ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój

Zapisy pod numerem: (41) 234 56 87; (41) 234 56 90; 506 187 518.

 

Dodane przez: Magdalena Kowalska
Czytaj więcej o: Grupa wsparcia dla młodzieży w miesiącu grudniu 2021 roku

Grupa wsparcia dla osób doznających przemocy i znajdujących się w kryzysie w miesiącu grudniu 2021 roku

1 grudnia 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Rodzina w Centrum”
współfinansowanego w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 grupa wsparcia dla osób doznających przemocy i znajdujących się w kryzysie w miesiącu grudniu 2021 roku  odbędzie się w następującym terminie:                       

      15.12.2021 r. (środa) w godz. 15:00-17:00

Zapraszamy osoby zainteresowane do udziału w grupie wsparcia, która odbywa się
w siedzibie Beneficjenta:
ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój

Zapisy pod numerem: (41) 234 56 87; (41) 234 56 90; 506 187 518.

Dodane przez: Magdalena Kowalska
Czytaj więcej o: Grupa wsparcia dla osób doznających przemocy i znajdujących się w kryzysie w miesiącu grudniu 2021 roku

Usługi prawnika w miesiącu grudniu 2021 roku

30 listopada 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Rodzina  w Centrum” współfinansowanego w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 usługi prawnika - w miesiącu grudniu 2021 roku będą świadczone w następujących terminach:

                         01.12.2021 r. (środa)            w godz.  12:00-16:00

                        07.12.2021 r. (wtorek)          w godz. 13:00-17:00

                        14.12.2021 r. (wtorek)          w godz. 13:00-17:00

                        21.12.2021 r. (wtorek)          w godz. 13:30-17:00 

                       Zapraszamy  osoby zainteresowane  do skorzystania z nieodpłatnych usług prawnika,
który przyjmuje w siedzibie Beneficjenta,
Ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój.

Wizytę można ustalić telefonicznie: (41) 234 56 87; (41) 234 56 90; 506 187 518.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Dorota Boroń
Czytaj więcej o: Usługi prawnika w miesiącu grudniu 2021 roku

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

29 listopada 2021

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW DO REALIZACJI PROGRAMU

Powiat Buski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju ogłasza nabór uczestników do programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł IV.

CEL PROGRAMU: Celem programu jest zapewnienie dodatkowego wsparcia dla osób  z niepełnosprawnościami poszkodowanych na skutek sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

RODZAJ WSPARCIA: W ramach realizacji programu zostało zaplanowane wsparcie  na rzecz osób z niepełnosprawnościami w postaci zakupu paczek z podstawowymi produktami spożywczymi oraz z artykułami czystości i środkami ochrony osobistej. Działanie ma na celu zniwelowanie niekorzystnych skutków wywołanych sytuacją pandemiczną w kraju spowodowaną wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19.

ADRESACI: 200 osób z niepełnosprawnościami, posiadających orzeczenie o znacznym umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności, lub orzeczenie równoważne, dzieci  i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia zamieszkujących teren Powiatu Buskiego. Osoby, które nie ubiegały się i nie otrzymały na podstawie odrębnego wniosku pomocy finansowej ze środków PFRON na realizację dodatkowego wsparcia, w tym z samorządu województwa lub z samorządu powiatowego lub gminnego.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ: Osoby chętne do uczestnictwa   w programie składają Formularz zgłoszeniowy wraz  z wymaganymi załącznikami, które należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju, ul. Bohaterów Warszawy 120 w terminie od 18 listopada 2021 roku do 6 grudnia 2021 r.

O przystąpieniu do programu będzie decydować między innymi kolejność wpływu wniosków osób niepełnosprawnych.

 WYMAGANE DOKUMENTY:

  • formularz zgłoszeniowy do udziału w programie
  • kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego
  • klauzula informacyjna
  • kserokopia pełnomocnictwa lub postanowienie sądu, jeżeli ustanowiony jest pełnomocnik lub opiekun prawny (jeżeli dotyczy).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (041) 234 56 88 w godzinach od 7.30 do 15.00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju.

 

Pliki do pobrania

Opublikował: Łukasz Drobek. Przekazała do publikacji: Agnieszka Milewska
Czytaj więcej o: Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

Informacja o wynikach

26 listopada 2021

Dodany przez: Magdalena Kowalska, Przekazała do publikacji: Edyta Borek
Czytaj więcej o: Informacja o wynikach

Informacja o wynikach

26 listopada 2021

Dodany przez: Magdalena Kowalska, Przekazała do publikacji: Edyta Borek
Czytaj więcej o: Informacja o wynikach

Informacja

24 listopada 2021

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Anna Syska
Czytaj więcej o: Informacja

Tygodnik Ponidzia

23 listopada 2021

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Anna Syska
Czytaj więcej o: Tygodnik Ponidzia

Kondolencje

22 listopada 2021

DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO

19 listopada 2021

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

17 listopada 2021

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aleksandra Piątek
Czytaj więcej o: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Informacja

16 listopada 2021

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aleksandra Piątek
Czytaj więcej o: Informacja

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

16 listopada 2021

ZARZĄD POWIATU W BUSKU – ZDROJU

działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r., poz. 1057 z późn. zm.)

ZAPRASZA

Organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) do zgłaszania swoich przedstawicieli do udziału w komisji konkursowej, opiniującej oferty na wsparcie organizacji pozarządowych i innych uprawnionych  podmiotów realizacji zadań publicznych w zakresie działalności pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku”, „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych” na terenie powiatu buskiego w 2022 roku.

Do pobrania:

  • Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej (z załącznikiem) [ PDF ] [ DOC ]
Czytaj więcej o: Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Uchwała Nr 651/2021 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

16 listopada 2021

Uchwała Nr 651/2021
Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku”, „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych” w 2022 roku

Do pobrania:

  • Uchwała w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku”, „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych” w 2022 roku [ DOCX ] [ PDF ]
  • Rozporządzenie w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań [ PDF ]
Czytaj więcej o: Uchwała Nr 651/2021 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

15 listopada 2021

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

15 listopada 2021